Gdy w roku 2010 trwały przygotowania do Jubileuszowego Zlotu z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce, członkowie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie rozpoczęli akcję „Jubilat”. Miała ona na celu „odkrywanie” i uhonorowanie tych, którzy tworzyli historię i tradycje krakowskiego harcerstwa a ukończyli 80 lat życia. W następnych latach miano „Jubilata” otrzymywali również niezawodni sojusznicy harcerstwa.

Fort 39 Olszanica to wyjątkowe miejsce na spotkania harcerskiej braci. Organizowane na jego terenie w miesiącu czerwcu spotkania z harcerskimi seniorami – członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, którzy przeżyli osiemdziesiąt lat stały się piękną tradycją. Każde ze spotkań ma swój indywidualny scenariusz i jest ciekawie zaplanowane. Niezmienny jest ich cel – zachowanie w pamięci ważnych osób i chwil w naszym życiu oraz stałe przypominanie historii i tradycji krakowskiego harcerstwa.

Spotkanie przy podgórskiej watrze – inż. Lesław Połomski HR harcerz borkowsko-łagiewnicki

Dotychczas w dziejach Podgórskiego Hufca ZHP nie obchodziliśmy 100 urodzin Harcerskiego Seniora. Z tej niecodziennej okazji Rada Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Hufca ZHP Kraków-Podgórze oraz Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie postanowiły poświęcić tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej niezwykłemu człowiekowi – inż. Lesławowi Połomskiemu HR. Dostojny Jubilat w miesiącu sierpniu br. ukończy 100 lat życia, ale wcześniej, bo w miesiącu marcu obchodzić będzie 86 rocznicę wstąpienia do Związku Harcerstwa Polskiego.

Akcja „Jubilat” i czerwcowe spotkania z Jubilatami, czyli Instruktorami ZHP, najczęściej członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, którzy przeżyli osiemdziesiąt lat stają się naszą małą tradycją. Od roku 2010 do roku 2017 członkami Klubu Jubilatów zostało 26 druhen i druhów, a ich nestorami są: mający 99 lat dh. Lesław Połomski HR i dh. hm. Władysław Pancerz, który ukończył 90 rok życia. Taki wiek robi wrażenie.

W sobotnie popołudnie 10 czerwca 2017 roku już po raz ósmy spotkaliśmy się w murach Fortu 39 Olszanica z instruktorami harcerskimi, których łączy wspólny mianownik – nie poddają się wiekowi. Nadal mają swoje pasje, które z oddaniem realizują. Pokazują innym, jak warto żyć.

W roku 2017 zaproszenie do grona Jubilatów przyjęli Druhny i Druhowie: phm. Danuta Siekańska z d. Trylska, phm. Maria Trylska z d. Millan, phm. Bogdan Marzec oraz Marian Kulig.

Dostojni Jubilaci 2017, od lewej: phm. Bogdan Marzec, phm. Danuta Siekańska –Trylska, Pan Marian Kulig

Aby po raz siódmy, w ramach Akcji „Jubilat”, celebrować wybitnych instruktorów harcerskich - Seniorów ( wiek 80+), spotkaliśmy się w sobotę, 18 czerwca , tradycyjnie w Forcie nr 39 w Olszanicy - Filii Młodzieżowego Domu Kultury, „Dom Harcerza” . Z grona czterech kandydatów w spotkaniu mogli wziąć udział Druhna hm Anna Urbańska i druh hm. Jan Ozaist. Dwie pozostałe osoby: Druh phm. Bogdan Marzec oraz Druhna hm. Maria Targosz nie mogły przyjechać z ważnych powodów. Była jeszcze przygotowana niespodzianka dla jednego z Jubilatów z lat poprzednich ale … Przybywających witał hm. Zbigniew Sabiński – Gospodarz Obiektu. Czynił to jak zwykle bardzo serdecznie i z wielkim poczuciem humoru. Spotkanie rozpoczęło się piosenką, zaśpiewaną przy gitarowym akompaniamencie hm. Andrzeja Łanuszki.