foto-01

… Daleko, ale wciąż blisko,

w naszych sercach

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godz. 13.00, w Kaplicy na Cmentarzu Salwadorskim, dnia 17 stycznia br. Bardzo dużo osób przybyło, aby pożegnać i odprowadzić na miejsce wiecznego spoczynku Druhnę Annę Zaleską. Najliczniej reprezentowani byli Jej wychowankowie z Domu Dziecka Nr 1 w Krakowie, instruktorzy z różnych środowisk harcerskich ZHP Chorągwi Krakowskiej, w tym obecny Komendant Chorągwi, Druh hm. Paweł Grabka oraz członkowie naszego Stowarzyszenia: hm. Stanisław Piasecki (V-ce Prezes), hm. Magdalena Migacz (Sekretarz), hm. Krystyna Wywiał (Skarbnik), hm. Władysława Francuz, hm. Małgorzata Pobóg - Malinowska, mgr Anna Tomal hm. Paweł Grabka, hm. Andrzej Ziębliński, hm. Marek Dobosz, hm. Władysław Dobosz, i hm. Ferdynand Nawratil. Poczet sztandarowy wystawiła ZHP Chorągiew Krakowska.

Uroczysta Msza Święta w intencji ŚP. Druhny hm. Anny Zaleskiej

Uroczysta Msza Święta w intencji ŚP. Druhny hm. Anny Zaleskiej

Kondukt pogrzebowy, na pierwszym planie Poczet Sztandarowy Chorągwi Krakowskiej ZHP

Kondukt pogrzebowy, na pierwszym planie Poczet Sztandarowy Chorągwi Krakowskiej ZHP

Z kaplicy cmentarnej kondukt pogrzebowy, procesją odprowadził Zmarłą na miejsce Wiecznego Spoczynku. Gdy zatrzymał się przy grobie, Jej trumna została pokryta wieńcami i kwiatami. Wówczas w imieniu Krakowskiego Harcerstwa ŚP Annę Zaleską pożegnał Druh hm. Janusz Wojtycza - Przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP. Przedstawił Jej kilkudziesięcioletnią instruktorską służbę na harcerskim szlaku, pełnione funkcje m.in. Z-cy Komendanta Hufca Miechów, Komendanta Hufca Kraków-Stare Miasto, Kierownika Wydziału Starszoharcerskiego i Specjalności KCH i Z-cy Komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP. Podkreślił Jej ogromne zasługi dla krakowskiego Harcerstwa, Miasta Krakowa i jego Mieszkańców. Na zakończenie zaintonował, odśpiewaną przez zebranych, „Modlitwę harcerską”.

Druh hm. Janusz Wojtycza , w imieniu Krakowskiego Harcerstwa, żegna ŚP Druhnę hm. Annę Zaleską

Druh hm. Janusz Wojtycza , w imieniu Krakowskiego Harcerstwa, żegna ŚP Druhnę hm. Annę Zaleską

Okolicznościowy wieniec, w imieniu Członków i Zarządu Stowarzyszenia, składa Druhna hm. Magdalena Migacz (Sekretarz Zarządu)

Okolicznościowy wieniec, w imieniu Członków i Zarządu Stowarzyszenia, składa Druhna hm. Magdalena Migacz (Sekretarz Zarządu)

Wszystkim, którzy ze strony harcerskiej, przyczynili się do tak godnego pożegnania ŚP Druhny Ani (wieloletniej członkini naszego Stowarzyszenia) składamy serdeczne podziękowania.

Czuwaj! Zarząd SPH w Krakowie