Dnia 17 stycznia 1957 roku na terenie Ludwinowa została reaktywowana działalność harcerska 7 Pdg Drużyny Harcerzy. Jej drużynowym ponownie został mianowany Druh Adam Jelonek.

W 57 rocznicę reaktywowania ludwinowskiej „Siódemki”, z inicjatywy członków naszego Stowarzyszenia Druhów: hm. Adama Jelonka, hm. Tadeusza Kubasa i phm. Jacka Małoty, w Galerii Wręga na Krakowskiem Kazimierzu odbyło się uroczyste spotkanie. Wzięło w nim udział 21 byłych instruktorów i harcerzy którzy działali w „Siódemce” lub później Zielonym Szczepie „Ludwinów”.

Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu 7 DH -rzy, pieśni „Złączeni węzłem”.

Druh hm Tadeusz Kubas wita uczestników Spotkania , w głębi, od lewej: Druhny: Ewa Małota i Ewa Kubas

Druh hm Tadeusz Kubas wita uczestników Spotkania , w głębi, od lewej: Druhny: Ewa Małota i Ewa Kubas

Prowadzący spotkanie Druh hm. Tadeusz Kubas serdecznie powitał wszystkich przybyłych, a szczególnie: Druha hm. Adama Jelonka - b. Drużynowego 7 Drużyny Harcerzy oraz założyciela i b. Komendanta: Zielonego Szczepu „Ludwinów” i Szczepu „Neptuna” oraz Druha hm. Stanisława Piaseckiego - V-ce Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.

Następnie Druh Tadeusz w krótkiej gawędzie przybliżył uczestnikom spotkania historię harcerstwa na Ludwinowie. Po jej zakończeniu Druh phm. Jacek Małota zaprezentował przygotowaną przez siebie prezentację komputerową i film z Benefisu Druha hm. Adama Jelonka. Benefis, zorganizowany przez Krąg Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków –Podgórze i nasze Stowarzyszenie, odbył się w MDK przy ulicy Sokolskiej 13, w lutym ubiegłego roku.

Ubiegłoroczny Benefisant, Druh hm. Adam Jelonek, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, w krótkim wystąpieniu, serdecznie podziękował zebranym za liczny udział w spotkaniu oraz poinformował, że z racji zdrowotnych po 60 latach aktywnej pracy zawodowej, kończy ją i zamierza skupić się na działalności w Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.

Na pierwszym planie Druh phm Jacek Małota – przygotowuje się do przedstawienia prezentacji komputerowej

Na pierwszym planie Druh phm Jacek Małota – przygotowuje się do przedstawienia prezentacji komputerowej

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Druha hm. Stanisława Piaseckiego, który podziękował za zaproszenia na spotkanie i przekazał wszystkim najlepsze życzenia. Następnie zaprosił zebranych do aktywnego udziału w imprezach i akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie, a szczególnie w obfitującej w liczne propozycje tegorocznej akcji obozowej. Na zakończenie poinformował zebranych, że Zarząd Stowarzyszenia doceniając wieloletnią owocną działalność na rzecz podgórskiego Harcerstwa wystąpił o odznaczenia dla aktywnych instruktorów działających przez wiele lat na terenie Ludwinowa.

Dzięki staraniom SPH odznaczenia otrzymali:

  • phm. Jacek Małota - Brązowy Krzyż Zasługi
  • hm. Tadeusz Kubas i phm. Jacek Małota - Srebne Krzyże „Za zasługi dla ZHP”
  • hm. Adam Jelonek, hm. Tadeusz Kubas i phm. Jacek Małota - Odznaki „Honoris Gratia”

Spotkanie przeciągało się do późnych godzin nocnych

Spotkanie przeciągało się do późnych godzin nocnych

Wspomnienia, harcerskie i żeglarskie piosenki sprawiły, że było to niezapomniane i wzruszające spotkanie.

A zatem do następnego !!!

Do następnego SPOTKANIA !!!!

 

Ludwinów – część Krakowa, leżąca na prawym brzegu Wisły, wzdłuż rzeki Wilgi, przy jej ujściu do Wisły, naprzeciw krakowskiej Skałki. Obecnie wchodzi w skład Dzielnicy VIII Dębniki i Dzielnicy XIII Podgórze.