Tradycyjnie, jak co roku Zarząd Stowarzyszenia, w poszerzonym składzie, spotkał się u Druha Andrzeja Krzyworzeki w Hotelu „JUNIOR KRAKUS”, 30-717 Kraków, ul. Koszykarska 33. Spotkanie odbyło się w dniu 27 grudnia (czwartek) 2012 roku i rozpoczęło się o godz.17:15.

Przybyłych serdecznie powitała Druhna Prezes, hm Danuta Noszka - Leśniewska i wyraziła swoja zadowolenie z faktu, że spotkanie Zarządu odbywa się w składzie poszerzonym o Dh i Dh: hm Józef Lipiec, hm Adam Jelonek, hm Tadeusz Prokopiuk, hm Władysław Pancerz, hm Władysława Francuz, hm Jarosław Balon, hm Krzysztof Poniedziałek, hm Andrzej Krzyworzeka, hm Zbigniew Sabiński, hm Ferdynand Nawratil, phm Anna Piasecka, hm Władysław Dobosz, hm Marek Dobosz oraz hm Małgorzata Pobóg-Malinowska - reprezentujących najbardziej zasłużonych i najbardziej aktywnych, w mijającym roku, członków Stowarzyszenia. Obecni na spotkaniu członkowie Zarządu : hm Danuta Noszka-Leśniewska, hm Stanisław Piasecki, hm Wiesław Wójcik, hm Magdalena Migacz, hm Krystyna Wywiał, hm Alicja Szydło oraz hm Jerzy Klinik.

Za wspieranie, od wielu lat, Stowarzyszenia i możliwość przeprowadzenia spotkania, Druhna Prezes, podziękowała Druhowi hm Andrzejowi Krzyworzece.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska wita uczestników świątecznego spotkania Zarządu.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druhna hm Danuta Noszka–Leśniewska
wita uczestników świątecznego spotkania Zarządu.

Następnie Druhna Prezes podsumowała działalność Stowarzyszenia w mijającym 2012 roku. Wymieniła i krótko omówiła najważniejsze imprezy, szczególnie organizowane po raz pierwszy. Zwróciła również uwagę na ich coraz wyższy organizacyjny poziom i coraz większy zasięg organizowanych imprez. Omawiając poszczególne działania Stowarzyszenia kierowała słowa podziękowania do ich organizatorów.

Gospodarz Spotkania wyraził zadowolenie z możliwości goszczenia zaproszonych na spotkaniu Zarządu u siebie i zaprosił do świątecznego poczęstunku który, tradycyjnie, Sam zapewnił.

Skupienie na twarzach oddaje powagę dyskutowanych problemów
Skupienie na twarzach oddaje powagę dyskutowanych problemów

Podsumowanie działalności Stowarzyszenia wywołało żywą i długą dyskusję która dotyczyła m.in.: działalności Stowarzyszenia w roku 2013, propozycji na rok następny, możliwości rozszerzenia działalności Stowarzyszenia, potrzeby poszukiwania, w uzgodnieniu z Komendą Chorągwi Krakowskiej ZHP, możliwie jak najbardziej oczekiwanego i skutecznego, wspierania Harcerstwa (np.: ewentualnej pomocy przy szkoleniu kadry), wspierania inicjatywy otwarcia Muzeum Harcerstwa w Krakowie, wspomagania wysiłków władz harcerskich na rzecz nie tylko utrzymania ale i poprawy bazy (np. harcówki), organizowania wieczorów autorskich z harcerską piosenką, poszukiwania nowych rozwiązań programowych przez działające drużyny, szczepy, środowiska.

Na zakończenie spotkanie Druhna Prezes - wszystkim, a następnie wszyscy indywidualnie złożyli sobie serdeczne Noworoczne Życzenia.