Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp,
Tam dobre serca ludzie mają ...
Źli ludzie – wierzaj mi – ci nigdy nie śpiewają!
J. W. Goethe

 
Po kilkudniowym okresie chłodu i opadów deszczu ciepłe promienie majowego słońca zachęcały do spędzenia wolnego czasu w plenerze. Hasło do kolejnego spotkania z cyklu „Spotkanie członków i sympatyków SPH z piosenką” rzucili druhowie Jarosław Balon i Stanisław Piasecki – V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa. Tym razem zaoferowali spotkanie z piosenką biesiadną, czyli „piosenkami, które znamy, ale nie zawsze pamiętamy ...”

W samo południe, w sobotę 18 maja 2018 roku, na teren przy Forcie „Łapianka” zaczęli przybywać pierwsi goście.1 Od razu zrobiło się gwarno i wesoło, a przybyli z zainteresowaniem obserwowali zmiany w przyległym terenie m.in. zrewitalizowane tereny zielone, zrekonstruowaną wartownię, wysypane kamieniami miejsca parkingowe i ciągi komunikacyjne, krąg ognia.

FOTO 01

FOTO 02

FOTO 03

FOTO 04

Następnie udaliśmy się na zwiedzanie pomieszczeń fortu. Wprawdzie są one jeszcze w stanie surowym, ale z zainteresowaniem słuchaliśmy dh. hm. Marka Dobosza w jaki sposób zostaną one wykorzystane w przyszłości.

FOTO 05

FOTO 06

FOTO 07

Po powrocie do kręgu ognia przygotowaną watrę zapalił dh. hm. Roman Sysło, członek Kręgu Seniorów Kombatantów im. hm. Seweryna Udzieli Chorągwi Krakowskiej ZHP.

FOTO 08

Gdy przebrzmiały słowa piosenki „Płonie ognisko w lesie” batutę przejął dh Jarosław Balon wspierany mocno przez żonę Jolantę. Wkrótce każdy z 40-tu uczestników spotkania otrzymał autorski śpiewniczek „I choć z ust mych zapachnie Ci wino” (aby nieznajomość tekstu nie była pretekstem do nie śpiewania).

FOTO 09

Sygnałem do dalszej zabawy były słowa popularnej piosenki z repertuaru ogniskowo-imieninowego „Hej sokoły”. „Zaczarowana” niebieska gitara Druha Jarka, Jego krótkie i dowcipne komentarze dotyczące niektórych piosenek, tworzyły (jak zawsze) niepowtarzalną atmosferę. Uczestnicy spotkania „na pełny gaz” śpiewali wszystkie piosenki, a było ich około trzydzieści. Tak naprawdę było!

FOTO 10

Czas mijał niepostrzeżenie i przed częścią konsumpcyjną dh Piasecki uznał, że należy oddać głos Druhowi Markowi Doboszowi. Przypomniał On historię fortu, zaprezentował plany zagospodarowania przestrzennego oraz przeznaczenie, czyli utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego oraz ogólnodostępnych terenów zielonych. Następnie dh Piasecki pokrótce omówił zamierzenia Stowarzyszenia na najbliższe miesiące br. m. in. spotkanie w ramach akcji „Jubilat”, obozy: żeglarski „Mazury 2019” i „Chorwacja 2019”.

Gdy przebrzmiały słowa ostatniej piosenki (niestety) hm. Stanisław Piasecki podziękował Druhowi Jarkowi za przygotowanie i prowadzenie spotkania, harcerzom ze Szczepu „Unia” – Hufiec ZHP Kraków-Nowa Huta, którzy przygotowali watrę i czuwali by jasno płonęła, a za przygotowanie watry i czuwanie by jasno płonęła, a wszystkim za bardzo aktywny udział. Następnie w kręgu odśpiewaliśmy „Bratnie słowo”.

FOTO 11

Spotkanie zakończyliśmy przy smakołykach serwowanych przez pracowników Restauracji „Gościniec” – tradycyjnej grochówce i kiełbaskach z rożna. Apetyty i humory dopisywały wszystkim.

FOTO 12

FOTO 13

Pożegnaniom towarzyszyły zapewnienia, że na pewno spotkamy się znów za rok.

Tekst i foto: hm. Andrzej Gaczorek

Kraków, 18.05.2019 r.