21.06.09   nekrolog, Stanisław Bohdanowicz html 294d89ff

daleko, ale wciąż blisko,
w naszych sercach.

W dniu 2 czerwca 2021 roku, w wieku 94 lat, odszedł na wieczną wartę do świata bez bólu, pozostawiając nas z poczuciem wielkiej straty, człowiek pełen empatii i wrażliwości, który bronił konsekwentnie harcerskiej niezależności i samorządności w czasach temu niesprzyjających

DRUH HARCMISTRZ
STANISŁAW BOHDANOWICZ
Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego
w latach 1969-1974.

Socjolog i działacz oświatowy całe swe życie poświęcił służbie społecznej dzieciom, młodzieży, instruktorom harcerskim i wielu innym potrzebującym pomocy i wsparcia jako dyrektor generalny w Ministerstwie Oświaty i Wychowania, wiceprzewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, członek Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, przewodniczący Szkolnego Związku Sportowego.

W swej harcerskiej działalności kierował z powodzeniem dwuipółmilionową organizacją, zapewniającą letni wypoczynek i aktywność dla ponad czterystu tysięcy uczestników oraz formułując zadania i pobudzając aktywność hufców i chorągwi,ukierunko-waną na wychowanie patriotyczne i obywatelskie. Temu służyły Alerty Naczelnika, patronat nad budową Centrum Zdrowia Dziecka, kontynuacja „Operacji 1001-Frombork”, ogłoszenie Operacji „Bieszczady-40”, rzecznictwo spraw dzieci i młodzieży (współtworzenie Kodeksu Ucznia), samorządność zespołów harcerskich, pobudzanie harcerskiego ruchu naukowego i kulturalnego. Odegrał również znaczącą rolę w umacnianiu i rozwijaniu harcerstwa w szkołach ponadpodstawowych, w dążeniu do stabilizacji organizacji w ówczesnym systemie politycznym i zapewnienie Związkowi niepośledniego w nim miejsca, a także o utrzymanie demokratycznego charakteru Związku.

W naszej pamięci pozostanie jako człowiek wielkiego serca, pogodny i pełen życzliwości, zawsze chętny do pomocy, który pokazał, jak należy służyć swej organizacji, jak być kompromisowym i jak można działać bezkompromisowo, kiedy trzeba.

Żegnamy Druha wielkiej mądrości, wiary w sens działania oraz życzliwości dla wszystkich, odznaczonego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 czerwca 2021 (czwartek), o godz. 12.00. Złożenie urny do grobu rodzinnego nastąpi na Cmentarzu Bródnowskim (kwatera 108R–1–34). Kondukt żałobny wyruszy z placu przed kościołem drewnianym.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa
w Krakowie