"Tylko takie rozstanie nie jest ciężkie, przy którym czeka już powitanie.
Tylko takie „żegnaj” nie jest smutne, obok którego rozbrzmiewa już „witaj”.
„Pod totemem słońca” - Antoni Wasilewski

Wszystko ma swój czas (1) html 4c18883c

hm. Andrzej Łanuszka (1952-2020)

Wielu przyjaciół i znajomych pożegnało hm. Andrzeja Łanuszkę. Został pochowany we środę 15 stycznia 2020 roku na cmentarzu Podgórskim położonym u podnóża kopca Krakusa. Ceremonia pogrzebowa rozpoczęła się o godz. 11.00 Mszą Św. w cmentarnej kaplicy przed którą zgromadzili się przyjaciele i znajomi, młodzież szkolna, harcerze, członkowie SPH oraz osoby które miały niekłamaną przyjemność i zaszczyt znać wspaniałego Nauczyciela, Instruktora ZHP.

Podczas mszy pogrzebowej ksiądz Andrzej Gołębiowski SDB ze wzruszeniem wspominał działania które łączyły prof. Andrzeja Łanuszkę ze szkołą, nauczycielami i uczniami. W nich przewijały się cechy Jego charakteru: perfekcjonizm, pracowitość i konsekwencja w działaniu, otwartość na ludzi, a przede wszystkim skromność.

Mowy pożegnalne wygłosili: Dyrektor Naczelny Zespołu Szkół Łączności mgr Paweł Kucharczyk, Jerzy Pajdo przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Wiedzy Technicznej, hm. Andrzej Gaczorek w imieniu podgórskich i krakowskich harcerek, harcerzy, instruktorów i seniorów harcerskich. Ze wzruszeniem wysłuchano pożegnalnych słów syna Michała.

W symbolicznym geście pożegnania nad trumną pochyliły się sztandary i proporce:Zespołu Szkół Łączności, Szczepu 5 KDH „Dzieci Pioruna”, Kręgu Totemowego Synów i Dzieci Pioruna, Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego, Komendy Hufca ZHP Kraków Podgórze.
Mogiłę śp. hm. Andrzeja Łanuszki pokryły liczne wieńce i wiązanki kwiatów.

Tekst: hm. Andrzej Gaczorek