Z kroniki żałobnej

Nie tym jest wart człowiek, co przemyślał i przeżył,
ale co zrobił dobrego na świecie.
hm Aleksander Kamiński

aaa html mbd1808f aaa html m268bce99

 

 

 


Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość,
że dnia 3 sierpnia 2017 roku odeszła na Wieczną Wartę
ŚP Druhna harcmistrz
WŁADYSŁAWA MARIA FRANCUZ
Kawaler Orderu Uśmiechu


Mgr inż. budownictwa, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor oświaty. Jej wspaniała osobowość kształtowała się również w trakcie harcerskiej działalności. Rozpoczęła ją w Dębnikach, w 1957 roku, gdzie wstąpiła do 13 DH-ek im. J. Falkowskiej, w której pełniła funkcje zastępowej i przybocznej. Później, w latach 1962 – 66 była drużynową 13 Żeńskiej Drużyny Zuchów „Polne Kwiaty”. Równocześnie w latach 1962 - 69 w Komendzie Hufca pełniła funkcje: Kwatermistrza, Namiestnika Zuchowego, W tym czasie wzięła udział w 25 obozach, koloniach, kursach Hufca Kraków - Podgórze. W roku 1967 otrzymała stopień harcmistrza. W związku z podjęciem pracy w Technikum Gospodarki Wodnej i Budownictwa Drogowego, w roku 1969 została instruktorką w Hufcu Kraków – Zwierzyniec (aktualnie Krowodrza). Mianowana Komendantką Szczepu „Maraton 44”, prowadziła go do roku 1974. W Komendzie Chorągwi Krakowskiej ZHP działała, jako instruktor Wydziałów: najpierw Zuchowego (1964 - 69), a następnie Szkół Ponadpodstawowych (1973 – 75). W latach 1974 – 76 była członkiem Rady Chorągwi. W 1975 r. założyła Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” w Pałacu/Centrum Młodzieży w Krakowie i do tej pory była Kierownikiem. Przez pierwsze 15 lat był to Szczep i reprezentacyjny Zespół Artystyczny ZHP Chorągwi Krakowskiej. Aktualnie liczy 300 uczestników zorganizowanych w 23 grupach w wieku od lat 6 do 19, reprezentujących 143 placówki oświatowe z terenu Krakowa i okolic; posiada 640 strojów ludowych; prezentował program w 27 krajach; na scenach krajowych i zagranicznych występował ponad 2500 razy; jego szeregi opuściło 4000 wychowanków. W latach 1975 – 90 pełniła również funkcję Z-cy Komendanta Chorągwianej Szkoły Instruktorów oraz Przewodniczącej Kręgu „Zielona Droga” przy Zespole/Szczepie „Małe Słowianki”. Zawsze utrzymywała kontakt ze swoim Hufcem ZHP Kraków-Podgórze m.in. działając w Kręgu Seniorów i Starszyzny. 2000 roku była w gronie Członków Założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Niezwykle aktywna i pomocna zwłaszcza w tych trudnych dla harcerstwa latach. Jej zasługą było uświetnianie występami Zespołu „Małe Słowianki” wielu imprez, w tym organizowanych przez SPH, chorągiew czy hufce. Niestrudzenie realizowała swoją pasję działania na rzecz dzieci, młodzieży i Seniorów. Byliśmy szczęśliwi i zaszczyceni możliwością wspólnego działania z Druhną Dziunią. Będzie nam Jej bardzo brakowało. Ukończyła: SP nr 43 w Dębnikach, IX LO w Krakowie, Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. W roku 1985 na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. 14 października 2010 roku otrzymała stopień Profesora Oświaty. Przez 17 lat była nauczycielem akademickim w systemie doskonalenia nauczycieli IKN w W-wie Oddział w Krakowie (IKNIBO, ODN, CDN).Od 1990 r. pracowała na Politechnice Krakowskiej, w latach 1994-2014 jako Dyrektor Centrum Pedagogiki i Psychologii PK. Ma ponad 130 publikacji. Działała w Zespołach Komisji Nauk Pedagogicznych PAN. Od roku 2010 była koordynatorem Uniwersytetu III Wieku Politechniki Krakowskiej. Współorganizatorką krakowskich „Senioraliów” oraz członkiem Rady Krakowskich Seniorów w latach 2014-2016. Była bardzo ceniona za swoją pasję społecznej i zawodowej pracy na rzecz innych, której poświęcała się przez wiele lat. Wielokrotnie wyróżniana i odznaczana. Oprócz Orderu Uśmiechu, który tak bardzo sobie ceniła, była wiele razy wyróżniana i odznaczana.
Wyróżnienia: „Człowiek Roku 2000”, Nagroda „Amicus Hominum”, „Taaaki człowiek 2014” ,honorowym tytułem „Krakowianki Roku 2015”, „Człowiek Roku 2016”, tytułem „Kawalera Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa ze znakiem srebrnego sygnetu”, Nagrody MEN, Rektora Politechniki Krakowskiej, Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Krakowa, Dyrektora Centrum Młodzieży w Krakowie
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1988; Medal KEN – 1981; Złoty Krzyż „Za zasługi dla ZHP” – 1985; Honorowa i Złota Odznaka PK – 1996, 2002; Złota Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa – 2001; Odznaka „Przyjaciel Dziecka”; Krzyż Kawalerski OOP – 2002; Złoty Medal Chorągwi ZHP w Krakowie – 2006; Medal Honoris Gratia – 2010; Medal 100 – lecia ZHP – 2011; Medal 70 – lecia Politechniki Krakowskiej – 2015

Łącząc się w żałobie i smutku z Rodzinę Zmarłej skladamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy.
Druhna „Dziunia” na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Pożegnanie Druhny Władysławy Marii Francuz odbędzie się we czwartek 10 sierpnia 2017 roku, o godz. 15:00, na Cmentarzu parafialnym w Borku Fałęckim przy ul. Zawiłej.

Rodzina Zmarłej,. zamiast kwiatów, prosi o datki na rzecz: Domowego Hospicjum Maryi Królowej Polski oraz Stowarzyszenia Krakowskiego Komitetu Zwalczania Raka, zbierane do puszek podczas pogrzebu

Zarząd i Członkowie
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa
w Krakowie