Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 3 sierpnia 2017 roku odeszła na Wieczną Wartę
Ś†P
Druhna harcmistrz WŁADYSŁAWA MARIA FRANCUZ

Magister inżynier budownictwa, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor oświaty. Kawaler Orderu Uśmiechu. Wspaniała Instruktorka harcerska, zuchmistrzyni, Drużynowa 13 ŻDZ w Dębnikach, Kwatermistrz i Namiestnik Zuchowy w Hufcu ZHP Kraków-Podgórze. Komendantka Szczepu „Maraton 44” w Hufcu Kraków-Zwierzyniec (obecnie Hufiec Kraków-Krowodrza). Instruktorka Wydziałów: Zuchowego i następnie Szkół Ponadpodstawowych Krakowskiej Komendy Chorągwi ZHP, członek Rady Chorągwi. Aktualnie była członkiem Kapituły ZHP Chorągwi Krakowskiej w Plebiscycie „TADEK”.
Założycielka i Kierowniczka Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”. Pod Jej kierownictwem zespół znakomicie się rozwinął i koncertował na całym świecie. Należała do Kręgu Seniorów i Starszyzny Hufca Kraków-Podgórze. Członek Założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, aktywnie działający szczególnie przy organizowaniu obchodów 10-cio i 15-sto lecia Stowarzyszenia.

Zarząd i Członkowie
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa
w Krakowie