sph

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA
W KRAKOWIE


XII Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia

Zarząd SPH zwołuje na dzień 23 marca 2019 roku (sobota) obrady XII Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury/Dom Harcerza, ul. Reymonta 18 ; 30 059 Kraków.
Rozpoczęcie zebrania o godz. 11:00

Proponowany porządek obrad:

 1.  Rozpoczęcie. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 2.  Zatwierdzenie porządku obrad i wybór protokolanta.
 3.  Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
 4.  Wybór komisji uchwał i wniosków.
 5.  Sprawozdania Zarządu:
  a) z działalności organizacyjno-programowej Stowarzyszenia, za okres kwiecień 2018 – marzec 2019
  b) Finansowe za rok 2018
 6.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 7.  Informacja o programie Stowarzyszenia na bieżący i następny rok harcerski.
 8.  Dyskusja. Wolne wnioski
 9.  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. skwitowania działalności Zarządu Stowarzyszenia w okresie 04.2018 – 03.2019 r.
  b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
 11.  Wolne wnioski
 12.  Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Prezes Stowarzyszenia
mgr Danuta Noszka - Leśniewska
harcmistrz

Kraków dn.22.02.2019 r.

Uwaga!
Sprawozdania, będą udostępnione: od dn. 08.03.2019 r, na stronie internetowej SPH: http://www.sph-krakow.pl, oraz na 1 godz. przed zebraniem t.j. od godz. 10:00.