Komunikaty

Projekt „Dopóki nam ziemia kręci się ….”

Wspólne przedsięwzięcie MDK „Dom Harcerza” w Krakowie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie – poniżej zaproszenie dla członków SPH do udziału w projekcie.

Projekt złożony przez Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18 na konkurs „Działajmy razem” uzyskał akceptację komisji konkursowej i tym sposobem przystępujemy do jego realizacji.

Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami przesyłamy program działań w ramach naszego projektu pn. „Dopóki nam ziemia kręci się…” i chcemy serdecznie zaprosić członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w poszczególnych propozycjach:

21.09.2017 Wyprawa integracyjna z plenerem fotograficznym i warsztatami. Wyjazd do Ośrodka MDK”DH” w Chochołowie. W drodze do Chochołowa zwiedzanie skansenu w Zubrzycy Górnej 
5.10.2017 Poznajemy nasz dziedzictwo – obiekty UNESCO w Małopolsce : Kalwaria Zebrzydowska i Lanckorona. Zapisujemy fotografią najciekawsze miejsca
19.10.2017 Węgrzy i Polacy – śladami generała Józefa Bema. Tarnów i zameczek Dębno. Skomplikowane historie z naszej przeszłości. Dokumentujemy najciekawsze ślady
16.11.2017 Spotkanie w siedzibie MDK –slajdowisko plon wędrówek po Małopolsce. Prezentacje uczestników
30.11.2017 Budynek MDK „DH’ przy Reymonta – stworzenie wspólnego filmu animowanego pn. To jest kraj dla starych ludzi!. Twórcami filmu będą seniorzy i młodzież
14.12.2017 Kończące cykl przedświąteczne spotkanie na temat: Zwyczaje i obrzędy Bożego Narodzenia, ozdoby świąteczne, menu

Udział Państwa w projekcie jest całkowicie bezpłatny, gdyż na jego realizację zdobyliśmy środki  z budżetu Gminy Kraków.
Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do p. Marty Wojaczyńskiej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Benefis Druha hm. Jerzego Klinika

Nie było to łatwe zadanie przekonać zainteresowanego by zgodził się na zorganizowanie Jego , benefisu. Pod zmasowanym naporem osób i argumentów w końcu nie wytrzymała oblegana przez wielu twierdza „JK”- „Nec Hercules contra plures”. A skoro tak, to powstał sztab organizacyjny kolejnego 6 Benefisu. W jego skład weszli instruktorzy, należący do Kręgu Seniorów i Starszyzny Hufca ZHP Kraków-Podgórze oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Szefem Sztabu został V-ce prezes SPH hm. Stanisław Piasecki.

FOTO 01

Ustalono ,że zgodnie z tradycją benefis odbędzie się z okazji Dnia Myśli Braterskiej, w dniu 24 lutego 2017 r. Dzięki wsparciu I Wiceprezydenta Miasta Krakowa Tadeusza Trzmiela harcmistrza i członka Honorowego SPH oraz dzięki uprzejmości pana Michała Niezabitowskiego Dyrektora Muzeum Historycznego spotkanie mogło się odbyć w przepięknej Sali Miedzianej w Pałacu Krzysztofory.

Mostek kapitański - honorowe miejsce dla Benefisanta, sztandar Szczepu „Czwartacy”, proporzec SPH

Mostek kapitański - honorowe miejsce dla Benefisanta, sztandar Szczepu „Czwartacy”, proporzec SPH

Po trwających długo i bardzo intensywnych przygotowaniach oraz pracy wielu osób i zespołów, w piątek 24 lutego, o godz. 17:04 rozpoczęła się zbiórka Kręgu Seniorów i Starszyzny Hufca Kraków –Podgórze wraz z zaproszonymi Gośćmi.

Kominek rozpalają: hm. Mariusz Siudek i hm. Jerzy Klinik ( po prawej)

Kominek rozpalają: hm. Mariusz Siudek i hm. Jerzy Klinik ( po prawej)

Zgodnie z obrzędowością harcerską nastąpiło rozpalenie kominka, oczywiście symbolicznego. Honory pełnili : Komendant ZHP Chorągwi Krakowskiej hm. Mariusz Siudek i Komendant Kręgu Seniorów i Starszyzny hm. Jerzy Klinik.

Uczestnicy spotkania śpiewają piosenkę „Już rozpaliło się ognisko”

Uczestnicy spotkania śpiewają piosenkę „Już rozpaliło się ognisko”

Prowadzący zbiórkę hm. Wiesław Wójcik przypomniał , że Dzień Myśli Braterskiej, święto przyjaźni i braterstwa skautów i harcerzy na całym świecie jest co roku obchodzone w dniu 22 lutego od 1926 roku. Wówczas w Sanach Zjednoczonych, dziewczęta biorące udział w 4 konferencji Skautek i Przewodniczek zapoczątkowały ten zwyczaj, wybierając dzień 22 lutego aby uczcić daty urodzin naczelnego Skauta Świata Roberta Baden Powella (1857) i jego żony Naczelnej Skautki Świata Olaf Baden Powell (1889). Zwyczaj, składania sobie życzeń z tej okazji, rozprzestrzenił się na całą wspólnotę skautową i harcerską. Druh Wójcik, witając zebranych, wyraził również głębokie przekonanie, że przyszli na nie, licząc na możliwość spotkania się ze z znajomymi i przyjaciółmi, ale przede wszystkim dlatego, że zostało ono poświęcone Druhowi hm. Jerzemu Klinikowi.

Na honorowym miejscu Benefisant – hm. Jerzy Klinik

Na honorowym miejscu Benefisant – hm. Jerzy Klinik

Prowadzący przypomniał liczne „powody”, dla których benefis został właśnie Jemu poświęcony, zaprosił Jurka do zajęcia honorowego miejsca na mostku kapitańskim i przywitał Jego najbliższą Rodzinę: z Cieszyna brata Zdzisława z żoną Haliną i ich córką Małgorzatą oraz z Jarocina Eleonorę i Jana Borowskich. Następnie powitano zaproszonych Gości:

 • I Wiceprezydenta Miasta Krakowa hm. Tadeusza Trzmiela
 • Przedstawicieli wyższych uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. Teresę Grzybek Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. dr hab. hm Adama Jelonka, prof. dr hab. hm. Józefa Lipca
 • Prezesa Małopolskiego Związku Kolarskiego członka Zarządu PZKol: mgr Marka Kosickiego i wszystkich działaczy kolarskich
 • Panią Dyrektor SP 123 – mgr Martę Chrupczalską

Przedstawicieli Władz Harcerskich:

 • Członka Rady Naczelnej ZHP i Skarbnika Hufca Żyrardów – hm. Roberta Konarskiego
 • Komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP - hm. Mariusza Siudka
 • Byłych Komendantów Krakowskiej Chorągwi ZHP: hm. Danutę Noszkę-Leśniewską zarazem Prezesa SPH w Krakowie, hm. Andrzeja Żugaja, hm. Pawła Grabkę,
 • Byłych i aktualnych zastępców Komendantów Chorągwi
 • Komendanta Hufca ZHP Kraków-Podgórze – hm. Michała Łesyka oraz wszystkie Komendantki i Komendantów Hufców - byłych i aktualnych
 • V-ce Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa i Szefa Sztabu Organizacyjnego dzisiejszego Benefisu – hm. Stanisława Piaseckiego
 • Kapitanów Jachtowych i Motorowodnych oraz wszystkich żeglarzy
 • Kawalerów Orderu Uśmiechu - wśród nich Członka Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu pana Mariana Kuliga i druhnę hm. Władysławę Marię Francuz kierownika Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”
 • wszystkie Druhny i Druhów Seniorów i aktualnie działających, na czele z Seniorem Drużynowych Hufca dh. Lesławem Połomskim, który w tym roku kończy 100 lat
 • wszystkich sympatyków i przyjaciół, którzy są z nami a szczególnie gorąco byłych i aktualnych „Czwartaków” oraz bratnie szczepy „Gwieździsty” i „Kolumbowie” z hufca Podkrakowskiego

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI za okres 19.03.2016 – 18.03.2017

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA W KRAKOWIE

31-131 Kraków, ul. Karmelicka 3
tel./fax (12/633 33 57

Organizacja Pożytku Publicznego

NIP: 676-21-64-200 ; REGON: 357196831; KRS nr 0000114184

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI za okres 19.03.2016 – 18.03.2017

Kraków, marzec 2017 roku

Dane o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

1. Nazwa, siedziba i adres

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
tel./fax : 12/633 33 57 ; 12/634 44 40

Biuro Zarządu / adres do korespondencji:
30-059 Kraków, ul. Reymonta 18

2. Data wpisu:

03.04.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, dokonuje wpisu Stowarzyszenia w dziale A Rejestru Stowarzyszeń (Ns. Rej. St. 39/00)
25.05.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS0000114184
16.01.2006 rok – data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sygnatura sprawy: KR.XI NS-REJ. KRS/017384/05/994

3. NIP: 676-21-64-200

4. REGON: 357196831

5. KRS nr: 0000114184

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie za okres 19.03.2016 – ...03.2017

W okresie sprawozdawczym Kierownictwo Stowarzyszenia pracowało w składzie:

Zarząd Stowarzyszenia

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Danuta Noszka - Leśniewska Prezes
2 Stanisław Piasecki V-ce Prezes
3 Wiesław Wójcik V-ce Prezes
4 Magdalena Migacz Sekretarz
5 Krystyna Wywiał Skarbnik
6 Paweł Grabka Członek (do 16.12.2015 r.)
7 Mariusz Siudek Członek (od 16.03.2016) r)
8 Aleksandra Grodecka Członek
9 Jerzy Klinik Członek

 

Komisja Rewizyjna

lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Władysław Pancerz Przewodniczący
2 Tadeusz Prokopiuk Z-ca Przewodniczącego
3 Ferdynand Nawratil Z-ca Przewodniczącego
4 Andrzej Gaczorek Sekretarz
5 Ryszard Korski Członek

 

W tym okresie odbyło się 10 posiedzeń roboczych Zarządu (20.04, 18.05, 15.06, 14.09, 19.10, 16.11, 14.12 w 2016 roku oraz 18.01, 15.02, 15.03. w 2017 roku). Odbyły się one w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18 w Krakowie. Ponadto w dniu 28.12.2016 roku, miało miejsce uroczyste, świąteczno – noworoczne posiedzenie Zarządu, tradycyjnie, w składzie rozszerzonym o grupę zasłużonych członków SPH, jak zwykle, dzięki uprzejmości Druha hm. Andrzeja Krzyworzeki, w Hotelu „KRAKUS”.

W zasadzie we wszystkich posiedzeniach Zarządu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Rewizyjnej; w tym V-ce Przewodniczący, Druh hm. Ferdynand Nawratil oraz hm Andrzej Gaczorek i hm Ryszard Korski.

Działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym

1. X Walne zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia (19.03.2016)

Odbyło się ono dnia 19 marca br. Również i tym razem spotkaliśmy się w gościnnym Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18. Zebranie zostało zwołane na godz. 13:00, ponieważ, przed południem wielu członków SPH wzięło udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji święta Patrona Chorągwi Krakowskiej ZHP - Tadeusza Kościuszki: apelu Chorągwi na płycie Rynku Głównego oraz spotkaniu Kręgu Seniorów. W tym dniu MDK „Dom Harcerza” był również bazą dla przybyłych na Święto Patrona Chorągwi zuchów, biorących udział w grach i zabawach na terenie Parku Jordana. Było ich na terenie budynku bardzo dużo. Miło i sympatycznie wyglądały w mundurkach zdyscyplinowane dzieciaki.. Dla nas , członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa było to przeżycie bardzo budujące i motywujące do dalszego działania.

Świąteczno-noworoczne spotkanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej SPH (w rozszerzonym składzie).

Do tradycji Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie należy świąteczno-noworoczne spotkanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W ubiegłym (już) roku, spotkanie to odbyło się 28 grudnia 2016 r., w odświętnie przygotowanej sali restauracyjnej hotelu „Krakus”, należącego do Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko - Turystycznego.

Wszystkich przybyłych serdecznie powitali: hm. Andrzej Krzyworzeka – Prezes Zarządu KPT-H i hm. Stanisław Piasecki – V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia, w zastępstwie Druhny hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej, nieobecnej z powodu choroby. Przekazał również pozdrowienia dla zebranych od osób które z powodów zdrowotnych nie mogli przybyć na spotkanie. Po powitaniach, zaśpiewana pod kierunkiem i przy akompaniamencie hm. Jarosława Balona kolęda, podkreśliła podniosły nastój spotkania. Następnie hm. Stanisław Piasecki w krótkim wystąpieniu podsumował mijający rok, który choć nie był łatwy dla Stowarzyszenia, to jednak obfitował w ważne dla SPH wydarzenia. Po kolejnej kolędzie druh Stanisław przedstawił zamierzenia na rok 2017, zwracając szczególną uwagę na bardzo istotne wydarzenie jakim będzie Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia zaplanowane na 18 marca.

Od lewej: hm Władysława Francuz, hm Adam Jelonek, hm Wiesław Wójcik i phm Anna Piasecka.

Od lewej: hm Władysława Francuz, hm Adam Jelonek, hm Wiesław Wójcik i phm Anna Piasecka.

Okres świąteczny i nadchodzący tuż po nim Nowy Rok, sprzyja nie tylko radosnym spotkaniom w gronie najbliższych, ale również skłania do wspomnień i refleksji. Z ogromnym zainteresowaniem zebrani wysłuchali krótkich wypowiedzi zawierających wiele spostrzeżeń, przemyśleń lub wspomnień, którymi podzieli się z nami m.in. dh. dh.: Andrzej Krzyworzeka, Adam Jelonek, Jarosław Balon, Władysława M. Francuz i Ferdynand Nawratil. Nie zabrakło również serdecznych noworocznych życzeń, starych, polskich kolęd i piosenek o tematyce świątecznej, które uczestnicy spotkania śpiewali (niezmiennie) przy akompaniamencie hm. Jarosława Balona i pysznych, świątecznych potraw.
Na zakończenie spotkania wszyscy przybyli otrzymali gwiazdkowy upominek – kalendarz na Nowy 2017 Rok.

Wspólne zdjęcie

Wspólne zdjęcie

W spotkaniu wzięli udział: hm Andrzej Krzyworzeka, phm Anna Piasecka, hm Stanisław Piasecki, hm Magdalena Migacz, hm Krystyna Wywiał, hm Jerzy Klinik, hm Ferdynand Nawratil, hm Andrzej Gaczorek, mgr Jolanta Balon, hm Jarosław Balon, phm Andrzej Marcińczyk, hm Adam Jelonek, hm Władysław Dobosz, hm Marek Dobosz, hm Krzysztof Poniedziałek, hm Władysława Francuz, hm Tadeusz Kubas, phm jacek Małota, hm Małgorzata Mączka i hm Wiesław Wójcik.

Życzenia Świąteczne

Druhny i Druhowie, 
Członkowie i Sympatycy
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym 2017 Roku  wraz z podziękowaniami

za dotychczasową współpracę składa

Zarząd Stowarzyszenia

 

zyczenia 2016


Jest cicho. Choinka płonie. Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie, blask świeczek złotem zasnuwa,
a z kąta, z ust brata płynie kolęda na okarynie:
                                             Lulajże, Jezuniu...

Konstanty Ildefons Gałczyński