Komunikaty

X Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia

Odbyło się ono dnia 19 marca br. Również i tym razem spotkaliśmy się w gościnnym Młodzieżowym Domu Kultury„Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18.Zebranie zostało zwołane na godz. 13:00, ponieważ, przed południem wielu członków SPH wzięło udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji święta Patrona Chorągwi Krakowskiej ZHP- Tadeusza Kościuszki: apelu Chorągwi na płycie Rynku Głównego oraz spotkaniu Kręgu Seniorów. W tym dniu MDK „Dom Harcerza” był również bazą dla przybyłych na Święto Patrona Chorągwi zuchów, biorących udział w grach i zabawach na terenie Parku Jordana. Było ich na terenie budynku bardzo dużo. Miło i sympatycznie wyglądały w mundurkach zdyscyplinowane dzieciaki.. Dla nas , członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa było to przeżycie bardzo budujące i motywujące do dalszego działania.

O wyznaczonej godzinie, druhna Prezes hm. Danuta Noszka-Leśniewska rozpoczęła zebranie, wydając komendę „Do hymnu ZHP”. Po zaśpiewaniu hymnu, powitała wszystkich zebranych a w szczególności druha hm. Henryka Chrobaka- Przewodniczącego Rady Chorągwi Krakowskiej, druhnę Annę Tarnawską, profesora hm. Adama Jelonka, księgową panią Krystynę Burdę i obecne na sali harcerskie rodziny. Następnie złożyła życzenia wszystkim solenizantkom i solenizantom , przekazując pozdrowienia od członków SPH, którzy z racji zdrowotnych lub obowiązków zawodowych nie mogli w zebraniu uczestniczyć.

Spotkanie prowadzi hm. Danuta Noszka -Leśniewska

V. Spotkanie z piosenką

 „Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht ?
Gdzie ta koja wymarzona w snach ?

 

Tradycyjnie już spotkanie odbyło się w gościnnym Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza”. Odbyło się ono 9 marca 2016 roku (środa). Tym razem, na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia i druha hm. Jarosława Balona, zebrali się miłośnicy piosenki żeglarskiej. Zebranych powitał V-ce Prezes SPH hm. Stanisław Piasecki, symboliczny kominek rozpaliły: Dyrektor MDK pani Aleksandr Grodecka oraz druhna hm. Magdalena Migacz.

foto 01

Dzień Myśli Braterskiej w Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków Podgórze

Dzień Myśli Braterskiej – święto przyjaźni obchodzone jest w dniu 22 lutego każdego roku przez harcerzy i skautów na całym świecie. Idea ustanowienia tego dnia zrodziła się na 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych. Wybór daty padł na dzień 22 lutego – rocznicę urodzin założycieli skautingu Roberta Baden-Powella, Naczelnego Skauta Świata i jego żony Olave Baden-Powell Naczelnej Skautki Świata. Początkowo było to święto dziewcząt, jednak z czasem również skauci dołączyli do jego obchodów.

Z tej okazji, już po raz piąty, w piątek 19 lutego 2016 roku członkowie Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się na okolicznościowym kominku połączonym z promocją książki hm. Michała Łesyka „Harcerstwo Męskie w Podgórzu w latach 1939 – 1950”. Spotkanie prowadził hm. Jerzy Klinik, Drużynowy Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze.

Drużynowy Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Druh hm Jerzy Klinik wita uczestników Spotkania

Drużynowy Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Druh hm Jerzy Klinik wita uczestników Spotkania

Gala Plebiscytu TADEK na najlepszych Instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej 2015 roku

Trzecia Gala Tradycyjnej Akademii Dla Ekstra Kadry, odbyła się 6 lutego, w sobotę, w Nowohuckim Centrum Kultury. Przybywających gości witali organizatorzy - Komenda Krakowskiej Chorągwi ZHP na czele z Druhem Komendantem hm. Mariuszem Siudkiem. Odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie całej imprezy Druhna hm. Anna Hałatek czyniła ostatnie ustalenia, ale widać było, że wszystko ma „pod kontrolą”. Punktualnie o godzinie 17:00 Galę rozpoczął hm. Mariusz Siudek.

Komendant Chorągwi hm. Mariusz Siudek – strój związany z programem Gali

Komendant Chorągwi hm. Mariusz Siudek – strój związany z programem Gali

Takie skromne i takie cenne!

Takie skromne i takie cenne!

VI Spotkanie byłych harcerzy z Ludwinowa (29.01.2016)

Dnia 17 stycznia 1957 roku na terenie Ludwinowa została reaktywowana działalność harcerska. Drużynowym 7 Podgórskiej Drużyny Harcerzy, założonej w roku 1945, ponownie został mianowany Druh Adam Jelonek. Na bazie tej drużyny powstał następnie „Zielony Szczep Ludwinów” i był to pierwszy w historii harcerski szczep wodny.
Instruktorzy i harcerze, którzy działali w „Siódemce” lub później w „Zielonym Szczepie Ludwinów” od kilku lat spotykają się w rocznicę reaktywowania harcerstwa na terenie Ludwinowa. Najpierw spotkania odbywały się nieregularnie, później, począwszy od 2011 roku, cyklicznie. Dotychczasowe spotkania :

1. Galeria „Wręga” – 18 luty 2011 roku (Spotkanie połączone z celebrowaniem 80-tych urodzin Druha hm. Adama Jelonka),
2. Budynek b. Szkoły Podstawowej Nr 40 w Krakowie, przy ul. Czackiego 11 - 3 luty 2012 roku,
3. Młodzieżowy Dom Kultury Kraków-Podgórze – 18 luty 2013 roku (Benefis Druha hm Adama Jelonka; po części oficjalnej odbyło się spotkanie byłych harcerzy i instruktorów z Ludwinowa w lokalu przy pl. Serkowskiego),
4. Galeria „Wręga” – 17 stycznia 2014 roku
5. Galeria „Wręga” – 30 stycznia 2015 roku

Kolejne, szóste spotkanie odbyło się w Galerii „Wręga” na Krakowskim Kazimierzu w dniu 29 stycznia 2015 roku. Podobnie jak poprzednie, z inicjatywy Druhów : hm. Adama Jelonka, hm. Tadeusza Kubasa i phm. Jacka Małoty, członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Wzięło w nim udział 25 byłych instruktorów i harcerzy, którzy działali w „Siódemce” lub później „Zielonym Szczepie Ludwinów”. Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem hymnu 7 Pdg. DH -rzy, - „Złączeni węzłem”.

VI Spotkanie byłych harcerzy z Ludwinowa

Na pierwszym planie Druh Stanisław Turek