Komunikaty

Dzień Nauczyciela 2016 Medale Komisji Edukacji Narodowej dla członków SPH

14 października - polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego jest obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Potocznie, dzień ten nadal jest nazywany Dniem Nauczyciela. W roku bieżącym, 14 października w przepięknej Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród i odznaczeń wyróżniającym się nauczycielom, wychowawcom, pracownikom oświaty. Była wśród nich grupa instruktorów harcerskich, zasłużonych w wieloletniej działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości

Uroczystość rozpoczęła się zaśpiewanym przez wszystkich hymnem państwowym a później wystąpił chór i solistka z IV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Po zakończonym , krótkim występie chóru, wszystkich zebranych powitała Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak. Zwracając się do nauczyciel podziękowała im za codzienną, pełną zaangażowania pracę , życząc satysfakcji i odwzajemnianego na codzień uśmiechu od uczniów. Serdecznie pogratulowała odznaczonym Medalem Komisji Edukacji Narodowej i tym którzy otrzymali nagrody Kuratora i Ministra.

Małopolski Kurator Oświaty - pani Barbara Nowak

Małopolski Kurator Oświaty - pani Barbara Nowak

Następnie życzenia i gratulacje nauczycielom m.in.złożyli: JM Rektor UJ prof. dr hab. Wojciech Nowak, Wicewojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Odczytano również okolicznościowe adresy skierowane do nauczycieli przez: Prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło i Ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka.

Po zakończeniu tej części prowadząca spotkanie odczytała akt nadania medali Komisji Edukacji Narodowej. Następnie wymieniała grupami nazwiska odznaczonych a Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty w asyście pana Piotra Ćwika Wicewojewody Małopolskiego, wręczała Im Medale. Otrzymała je również liczna grupa zasłużonych instruktorów i członków Stowarzyszenia. Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie Medalami KEN odznaczeni zostali: hm. Władysław Dobosz , hm. Marek Dobosz, mgr Aleksandra Grodecka, hm. Mariusz Siudek, hm. Małgorzata Słowik, hm. Leszek Sułek. Na wniosek Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP Medale KEN otrzymali: hm. Anna Nowak, hm. Tadeusz Cyankiewicz, hm. Magdalena Furmańska, hm Roman Hajduk, hm. Ewa Ptasznik, hm. Beata Uczkiewicz - Majkut , hm Joanna Zubel, phm. Urszula Kurzyk,

Odznaczani: hm. Marek Dobosz (zdj pow.) i hm. Wladysław Dobosz (zdj pon.). Dalej stoją hm. Tadeusz Cyankiewicz, hm. Roman Hajduk, phm. Urszula Kurzyk

Odznaczani: hm. Marek Dobosz . Dalej stoją hm. Tadeusz Cyankiewicz, hm. Roman Hajduk, phm. Urszula Kurzyk

Odznaczany hm. Wladysław Dobosz (zdj pon.)

Odznaczany hm. Wladysław Dobosz

Odznaczany, hm. Leszek Sułek

Odznaczany, hm. Leszek Sułek

Odznaczany, hm. Mariusz Siudek - Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP , obok Z-ca Komendanta- hm. Anna Nowak

Odznaczany, hm. Mariusz Siudek - Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP , obok Z-ca Komendanta- hm. Anna Nowak

Z okazji Dnia Nauczyciela życzenia Pani Kurator składają hm. Danuta Noszka-Lesniewska Prezes SPH i hm. Leszek Sułek

Z okazji Dnia Nauczyciela życzenia Pani Kurator składają hm. Danuta Noszka-Lesniewska Prezes SPH i hm. Leszek Sułek

Poniżej pamiątkowe zdjęcia z Panią Barbarą Nowak Małopolskim kuratorem Oświaty.

Od lewej: hm. Leszek Sułek, hm. Władysław Dobosz, hm. Jerzy Klinik, hm. Danuta Noszka - Leśniewska, hm. Marek Dobosz

Od lewej: hm. Leszek Sułek, hm. Władysław Dobosz, hm. Jerzy Klinik, hm. Danuta Noszka - Leśniewska, hm. Marek Dobosz

Od lewej: phm. Urszula Kurzyk, hm. Magdalena Migacz, hm. Anna Nowak, hm. Mariusz Siudek, hm. Danuta Noszka – Leśniewska, hm. Jerzy Klinik , hm. Uczkiewicz -Majkut

Od lewej: phm. Urszula Kurzyk, hm. Magdalena Migacz, hm. Anna Nowak, hm. Mariusz Siudek,
hm. Danuta Noszka – Leśniewska,  hm. Jerzy Klinik , hm. Uczkiewicz -Majkut

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia serdecznie gratulują Odznaczonym i życzą Im wiele satysfakcji z dalszej owocnej działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

C z u w a j !

Rada Krakowskich Seniorów

25-osobowa Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miejskiej Kraków. Jej celem jest zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, w tym najstarszego pokolenia.  Walne Zebranie przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych z terenu Gminy Miejskiej Kraków odbyło się po rzaz pierwszy w dniu 15 września 2014 roku. W trakcie zebrania powołana została na pierwszą, trwającą dwa lata  kadencję Rada Krakowskich Seniorów. W składzie osobowym tej Rady aktywnie działały hm. Danuta Noszka - Leśniewska i hm. Władysława Maria Francuz - przedstawicielki naszego Stowarzyszenia.
W dniu 13 września 2016 roku odbyło się kolejne Walne Zebranie w trakcie którego dokonano oceny pracy Rady za lata 2014 – 2016 i wybrano członków Rady Krakowskich Seniorów na lata 2016 - 2019. Członkami Rady na  II kadencję zostali wybrani m.in.przedstawiciele naszego Stowarzyszenia: Druhna Maria Kowalczyk i Druh Ferdynand Nawratil. Serdecznie gratulujemy!  

W dniu 3 października 2016 roku w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się uroczyste Spotkanie w trakcie którego, Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski wręczył podziękowania ustępującym członkom Rady Krakowskiej Seniorów I kadencji oraz wręczył nominacje członkom Rady II kadencji.

Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski wita członków Rady Krakowskich Seniorów I i II kadencji

Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski wita członków Rady Krakowskich Seniorów I i II kadencji

Podziękowanie za pracę w Radzie Krakowskich Seniorów I kadencji odbiera Druhna Władysława Maria Francuz

Podziękowanie za pracę w Radzie Krakowskich Seniorów I kadencji odbiera Druhna Władysława Maria Francuz

Podziękowania za pracę w Radzie Krakowskich Seniorów I kadencji odbiera Druhna Danuta Noszka - Leśniewska.

Podziękowania za pracę w Radzie Krakowskich Seniorów I kadencji odbiera Druhna Danuta Noszka - Leśniewska.

Członkom Rady Krakowskich Seniorów, a w szczególności Przedstawicielom naszego Stowarzyszenia: Druhnie Marii Kowalczyk i Druhowi Ferdynandowi Nawratilowi,  życzymy dużo zdrowia i sił do realizacji kolejnych zadań oraz osiągania satysfakcji w tej trudnej, ale bardzo ważnej dla Seniorów działalności.

Setne urodziny Druhny hm. Zofii Sułek

„Na nieprzetarty wejdziem szlak,
pójdziemy nim do końca,
by wszystkim dzieciom radość dać
prowadzić je do słońca.”

26 września 2016r. Druhna harcmistrzyni Zofia Sułek, Kawaler Orderu Uśmiechu, współtwórczyni Nieprzetartego Szlaku, skończyła 100 lat. Jest to instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego o szczególnych zasługach. Założycielka i drużynowa 63 KDH, komendantka szczepu „Niwa”. W latach 1958 – 1986 , wraz Druhną hm. Marią Łyczko organizowała liczne kursy dla instruktorów harcerskich pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi i niedostosowanymi społecznie. W latach 1976−1981 kierowała Wydziałem „Nieprzetartego Szlaku” Chorągwi Krakowskiej , a w latach 1991−1997 była członkiem Rady Programowej Nieprzetartego Szlaku przy GK ZHP. Zawsze utrzymywała i nadal utrzymuje kontakty ze swoimi wychowankami jak również z byłymi i aktualnie działającymi instruktorami.

Jubilatka, Druhna Harcmistrzyni Zofia Sułek

Jubilatka, Druhna Harcmistrzyni Zofia Sułek

W związku z tak wspaniałym jubileuszem instruktorzy Referatu Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Krakowskiej ZHP postanowili w szczególny sposób uhonorować swoją Druhnę

W przeddzień urodzin, w Kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, odprawiona została msza święta w intencji Jubilatki. Uczestniczyli w niej harcerze i instruktorzy Chorągwi Krakowskiej, wielu Seniorów „Nieprzetartego Szlaku”, przyjaciół i znajomych Druhny, a także poczty sztandarowe.

Życzenia od b. Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druha hm Andrzeja Żugaja

Życzenia od b. Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druha hm Andrzeja Żugaja

Druga część obchodów 100 rocznicy urodzin Druhny Zofii Sułek odbyła się tydzień później, 1 października, w Dworku Białoprądnickim w Krakowie. Było to bardzo wzruszające spotkanie. We wspaniałej scenerii rozbrzmiewały harcerskie piosenki. Na spotkanie przyjechali instruktorzy „Nieprzetartego Szlaku” z całej Polski. Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa, za zasługi dla Miasta Krakowa i jego mieszkańców uhonorował Jubilatkę - Druhnę hm. Zofię Sułek Odznaką „Honoris Gratia”. Odznaczenie wręczyła Pani Marzena Paszkot - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. Przedstawicielka Urzędu Stanu Cywilnego, Pani Małgorzata Zawadzka, wręczyła Jubilatce list gratulacyjny od Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Beaty Szydło. W imieniu naszego Stowarzyszenia list gratulacyjny wręczył Jubilatce Druh hm. Jerzy Klinik, a życzenia i wiązankę czerwonych róż Druh hm. Ferdynand Nawratil. Okolicznościowy adres od Krakowskich Kawalerów Orderu Uśmiechu Jubilatce wręczył hm. Jerzy Klinik. Życzeń i serdeczności nie było końca.

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa, Pani Marzena Paszkot wręczyła Jubilatce Odznakę „Honoris Gratia”

Przedstawiciele SPH , Druh hm. Jerzy Klinik oraz Druh hm. Ferdynand Nawratil wręczają Jubilatce List Gratulacyjny oraz kwiaty

Przedstawiciele SPH , Druh hm. Jerzy Klinik oraz Druh hm. Ferdynand Nawratil wręczają Jubilatce List Gratulacyjny oraz kwiaty

Tort urodzinowy od Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP , pierwszy z prawej Druh hm. Mariusz Siudek (Komendant Chorągwi)

Tort urodzinowy od Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP , pierwszy z prawej Druh hm. Mariusz Siudek (Komendant Chorągwi)

Obchody urodzin Druhny Zofii Sułek, jak przystało na tak znakomity jubileusz, były bardzo uroczyste. To zasługa wszystkich którzy wzięli udział w ich przygotowaniu, tych którzy w nich uczestniczyli a w szczególności:

  • Instruktorzy Referatu Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Krakowskiej, pomysłodawcy, organizatorzy i prowadzący uroczystości,
  • Instruktorzy – Seniorzy, opracowali i przygotowali śpiewnik z piosenkami kursów „Nieprzetartego Szlaku”,
  • Komenda Chorągwi Krakowskiej, ufundowała wspaniały tort,
  • Przedstawicielka Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej Druhna pwd. Marta Szymańska, opracowała prezentację z życiorysem Jubilatki,
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, złożyło wniosek o przyznanie Odznaki „Honoris Gratia” ,
  • Dyrektor Dworku Białoprądnickiego Pani Renata Lisowska, udostępniła sale do przeprowadzenia uroczystość,

Druhna harcmistrz Zofia Sułek jest żywą kartą historii, skarbnicą wiedzy , a przede wszystkim źródłem drogocennych doświadczeń, wskazówek i rad dla młodszych pokoleń instruktorów Nieprzetartego Szlaku. Dzięki Niej mają oni siłę i inspirację do działania. Nikt tak nie motywuje i stale zachęca do działania. Jest niedoścignionym wzorem. Dlatego udział w organizacji i uroczystościach był wielkim zaszczytem i źródłem satysfakcji.

Czuwaj!

Jubileusz Niezwykły

Zofia Sułek   kwiaty

 

Druhna Harcmistrz Zofia Sułek ukończyła 100 lat

Przygodę z harcerstwem Druhna Zofia rozpoczęła w 1934 roku w 16 Krakowskiej Drużynie Harcerek. W następnym roku prowadziła zastęp „Sarenki”. Z ramienia Hufca Kraków-Łobzów, w roku 1956 w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym dla Dzieci Chorych na Jaglicę i Szkole Podstawowej nr 69 organizuje w pionie „Nieprzetartego Szlaku” 63 Krakowską Drużynę Harcerską, na bazie której powstał Szczep „Niwa”. W lutym 1958 roku na polecenie  komendy hufca wzięła udział w kursie dla nauczycieli i wychowawców sanatoriów i prewentoriów, mającego się odbyć w Rabce. Kurs został przedłużony o tydzień, bo jak się okazało, miał na celu wprowadzenie na zasadzie eksperymentu metody harcerskiej w program rehabilitacji przewlekle chorych dzieci. Uczestnicy szkolenia dużo czasu poświęcili na  przystosowanie regulaminów na sprawności i stopnie harcerskie dla dzieci chorych, a także z innymi niepełnosprawnościami. W pamięci Druhny Zofii pozostały również częste wędrówki po zaśnieżonych trasach, związane z nimi cudowne przygody i wiele wspólnych trudów w przecieraniu ścieżek na zawianych szlakach i związana z pobytem na kursie refleksja:

„Oceniając nasz pobyt w Rabce, doszliśmy do wniosku, że praca rozpoczęta na kursie musi być kontynuowana, a zorganizowana tam ogólnopolska drużyna instruktorów winna pracować nadal. Nazwaliśmy ją „Nieprzetarty Szlak”, który niejednokrotnie przecieraliśmy z trudem w ogromnym śniegu, a teraz przecierać będziemy w bieli sal sanatoryjnych i prewentoryjnych oraz świadomości ich pracowników”.

Od września 1976 do 1981roku w komendzie Krakowskiej Chorągwi ZHP Druhna prowadziła Referat „Nieprzetartego Szlaku” oraz była członkiem kadry kursów rabczańskich, szkolących drużynowych dla drużyn dzieci niepełnosprawnych różnych typów. Były to kursy jesienne dla kandydatów na drużynowych i wiosenne II stopnia dla czynnych instruktorów, było też kilka zimowych kursów podharcmistrzowskich.
W latach 1991-1997 była członkiem Rady Programowej Wydziału „Nieprzetartego Szlaku” GK ZHP , aż do jej rozwiązania.  
Wspominając lata swojej harcerskiej służby Druhna Zofia  m.in. powiedziała:

 „Miałam wiele zadowolenia, gdy widziałam radość dzieci oderwanych od domów rodzinnych, skazanych na bolesne zabiegi – miałam przywiązanie tych dzieci; a potem miałam listy od harcerzy, którzy wyjechali ale długo pamiętali – listy, które przychodziły zawsze w porę – w chwilach załamania i chęci zostawienia trudnej pracy – i te słowa listów podtrzymywały mnie na duchu i dawały wiarę, że warto. A oni chcieli wiedzieć, kto teraz prowadzi zastęp, co się dzieje w drużynie, czy nowa sklepikarka nie zrobiła manka w sklepiku harcerskim... i donosili, że pracują nadal w swojej drużynie, lub że nie należą, bo u nich nie ma harcerstwa, a nawet „Druhno, ja już wiem jak żyć”.

Druhna hm. Zofia Sułek to wybitna instruktorka harcerska, zasłużona dla Krakowa i jego mieszkańców. W szczególności dla dzieci niepełnosprawnych, dla których  przez wiele lat trwała wiernie w służbie harcerskiej. Celem Jej było wspieranie słowem, gestem oraz wywoływanie uśmiechu i radości na ich twarzach. Zawsze w „Nieprzetartym Szlaku”, który wraz z innymi przed laty tworzyła.

Druhno Jubilatko! Z okazji 100-ej Rocznicy Urodzin proszę przyjąć serdeczne gratulacje i gorące życzenia zdrowia, miłości bliskich, wielu następnych lat szczęśliwego i pogodnego życia , harcerskich spotkań z wychowankami  oraz wszelkiej pomyślności

Kraków, dnia 19 września 2016 r.   Zarząd i Członkowie
Stowarzyszenia Przyjaciół w Krakowie 

 

Zapisz

Zapisz

Komunikat organizacyjno-programowy SPH nr 1/2016

Komunikat organizacyjno-programowy SPH nr 1/2016

1. XI Krakowskie Harcerskie Spotkanie „Po Latach” ( 09.01.2016)

Wybierając się na kolejne XI Spotkanie Po Latach, zapewne wielu wspomniało poprzednie, bardzo udane, zorganizowane w Ośrodku Wypoczynkowym Chorągwi w Korzkwi, u hm. Pawła Grabki. Zmiana miejsca i terminu była spowodowana organizacją imprezy finałowej obchodów XV lecia Stowarzyszenia. W roku bieżącym nastąpił powrót „do korzeni” a tegoroczne spotkanie, na zaproszenie hm. Andrzeja Krzyworzeki , który te spotkania przed laty zainicjował i organizował, odbyło się w Hotelach „Krakus”. Konkretnie w Hotelu „Junior Krakus”. Od godziny 11:00 coraz liczniej zbierający się uczestnicy spotkania mieli możliwość zarejestrowania się, zapoznania się z wydawnictwami Chorągwianej Komisji Historycznej, obejrzenia wystawy „Ratujmy Stanicę Kamińskiego”, skorzystania z bufetu a co najważniejsze porozmawiania z przyjaciółmi i znajomymi z dawnych lat.

O godz. 11:30 na salę weszli zaproszeni przedstawiciele władz województwa i Krakowa. Na komendę, prowadzącej tę część spotkania Druhny hm. Danuty Noszki –Leśniewskiej, wszyscy obecni- ponad 90 osób, zaśpiewali hymn ZHP. Kontynuując, Druhna Prezes SPH hm. Danuta Noszka -Leśniewska powitała uczestników spotkania w imieniu własnym i zebranych, dziękując za przyjęcie zaproszenia. Bardzo serdecznie powitała: Pana Piotra Ćwika Wicewojewodę Małopolski, Pana Andrzeja Kuliga Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, przedstawicieli Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej w składzie hm. Mariusz Siudek Komendant i hm. Anna Nowak Z-ca Komendanta, byłych Komendantów i Zastępców Komendantów Chorągwi, profesorów krakowskich wyższych uczelni, byłych i aktualnych instruktorów Komendy Chorągwi i Komend Hufców, hm. Janusza Wojtyczę Przewodniczącego Chorągwianej Komisji Historycznej. Prowadząca odczytała list od Marszałka Małopolski pana Jacka Krupy oraz przekazała pozdrowienia od : hm. Władysławy Marii Francuz, która w tym czasie prowadziła zajęcia nowoutworzonego Uniwersytetu dla Dzieci na Politechnice Krakowskiej, dha hm. Janusza Sowy profesora Uniwersytetu Rolniczego, dha hm. Janusza Ślesaka b. zastępcę Hufcowego w Wadowicach, hm. Jerzego Kujawskiego i hm. Zbigniewa Babiucha, pracującego w Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowej Hucie, hm. Anny Gawron, hm. Czesławy Paluszkiewicz, hm.hm.Bożeny i Ryszarda Kruków z Hufca Śródmieście. Następnie Prowadząca poinformowała, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował odznaczeniami państwowymi członków naszego Stowarzyszenia. Za zasługi w długoletniej działalności na rzecz dzieci i młodzieży, Brązowymi Krzyżami Zasługi odznaczenia zostali dh., dh.: hm. Barbara Kucharska , hm. Jacek Kucharski i phm. Andrzej Marcińczyk. Uroczystego wręczenia odznaczeń dokonał Pan Piotr Ćwik – Wicewojewoda Małopolski.