andrzej lanuszka

Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 4 stycznia 2020 roku odszedł na Wieczną Wartę

Ś†P

Druh harcmistrz ANDRZEJ ŁANUSZKA

Magister inżynier elektronik, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, długoletni nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Łączności. Wspaniały instruktor harcerski, drużynowy 5 KDH „Grom” im. Janka Surżyckiego, Z-ca Przewodniczącego MKI „Iskra”, Z-ca Komendanta Szczepu „Dzieci Pioruna”, Kierownik Harcerskiego Klubu Sportowego oraz instruktor organizacyjny Komendy Hufca Kraków-Podgórze. Niezawodny Kolega, Przyjaciel, Druh.

Jako sportowy pasjonat uczestniczył i wielokrotnie przygotowywał reprezentacje Szczepu „Dzieci Pioruna” do zawodów sportowych w licznych konkurencjach w których odnosili wiele sukcesów. Organizował i przez wiele lat prowadził Mistrzostwa Hufca ZHP Kraków-Podgórze w Tenisie Stołowym.

Był organizatorem kilkudziesięciu obozów letnich i zimowych (obozy stałe, wędrowne, zagraniczne oraz zimowiska).

Jednak dla wielu pozostanie mistrzem gry na gitarze i wspaniałym wykonawcą piosenek śpiewanych na turystycznym szlaku i przy ogniskach. Znakomicie prowadził śpiew na wielu imprezach i spotkaniach harcerskich dostarczając nam wielu niezapomnianych chwil, niecodziennych wzruszeń i radości.

Od roku 2003, Druh Andrzej był członkiem Kręgu Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze. Bardzo aktywnie uczestniczył w działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.
Bardzo będzie nam Go brakowało.

Zarząd i Członkowie
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa
w Krakowie

Kraków, dnia 7 stycznia 2020 roku
Informację o terminie i miejscu ostatniego pożegnania Druha Andrzeja zamieścimy niezwłocznie

Komunikaty