Dnia 17 stycznia 1957 roku na terenie Ludwinowa została reaktywowana działalność harcerska. Drużynowym 7 Podgórskiej Drużyny Harcerzy, założonej w roku 1945, ponownie został mianowany Druh Adam Jelonek. Na bazie tej drużyny powstał następnie „Zielony Szczep Ludwinów” i był to pierwszy w historii harcerski szczep wodny.
Instruktorzy i harcerze, którzy działali w „Siódemce” lub później w „Zielonym Szczepie Ludwinów” od kilku lat spotykają się w rocznicę reaktywowania harcerstwa na terenie Ludwinowa. Najpierw spotkania odbywały się nieregularnie, później, począwszy od 2011 roku, cyklicznie. Dotychczasowe spotkania :

1. Galeria „Wręga” – 18 luty 2011 roku (Spotkanie połączone z celebrowaniem 80-tych urodzin Druha hm. Adama Jelonka),
2. Budynek b. Szkoły Podstawowej Nr 40 w Krakowie, przy ul. Czackiego 11 - 3 luty 2012 roku,
3. Młodzieżowy Dom Kultury Kraków-Podgórze – 18 luty 2013 roku (Benefis Druha hm Adama Jelonka; po części oficjalnej odbyło się spotkanie byłych harcerzy i instruktorów z Ludwinowa w lokalu przy pl. Serkowskiego),
4. Galeria „Wręga” – 17 stycznia 2014 roku
5. Galeria „Wręga” – 30 stycznia 2015 roku

Kolejne, szóste spotkanie odbyło się w Galerii „Wręga” na Krakowskim Kazimierzu w dniu 29 stycznia 2015 roku. Podobnie jak poprzednie, z inicjatywy Druhów : hm. Adama Jelonka, hm. Tadeusza Kubasa i phm. Jacka Małoty, członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Wzięło w nim udział 25 byłych instruktorów i harcerzy, którzy działali w „Siódemce” lub później „Zielonym Szczepie Ludwinów”. Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem hymnu 7 Pdg. DH -rzy, - „Złączeni węzłem”.

VI Spotkanie byłych harcerzy z Ludwinowa

Na pierwszym planie Druh Stanisław Turek

Prowadzący spotkanie Druh hm. Tadeusz Kubas serdecznie powitał wszystkich przybyłych, a szczególnie Druha hm. Adama Jelonka - b. drużynowego 7 Drużyny Harcerzy oraz założyciela i b. komendanta: „Zielonego Szczepu Ludwinów” i Szczepu „Neptuna” oraz przedstawicieli Zarządu SPH w Krakowie: Druha hm. Stanisława Piaseckiego - V-ce Prezesa, Druhnę hm. Magdalenę Migacz –Sekretarza i Druha hm. Jerzego Klinika.

Druh hm. Adam Jelonek, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, w swoim wystąpieniu, serdecznie podziękował zebranym za liczny udział w spotkaniu. Następnie, w krótkiej gawędzie, wspomniał początki działalności harcerskiej na terenie Ludwinowa . Najpierw założenie 7 Pdg. Drużyny Harcerzy, tuż po zakończeniu okupacji niemieckiej w 1945 roku, a następnie Jej reaktywowanie w 1957 roku (po mrocznym okresie stalinowskim) oraz początki działalności i pierwsze obozy .

spotkanie bylych harcerzy 02

Wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia

Uczestnicy Spotkania nie zapomnieli o swoim Drużynowym, który niebawem obchodził będzie 85 rocznicę urodzin, stąd najlepsze życzenia dla Jubilata i gromkie „Sto lat”.
W tym miejscu należy podkreślić, że wśród przybyłych na spotkanie kilku naszych Przyjaciół w roku bieżącym obchodzić będzie swoje 70 lub 75 urodziny. Również Im życzymy dużo zdrowia i pomyślności.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Druha hm. Jerzego Klinika, b. Komendanta Hufca ZHP Kraków-Podgórze i b. Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, który podziękował za zaproszenie na spotkanie i przekazał wszystkim najlepsze życzenia.

W dalszej części spotkania popłynęły wspomnienia, harcerskie i żeglarskie piosenki, które sprawiły, że było to niezapomniane i wzruszające spotkanie.

W Spotkaniu udział wzięli:

Brylski Wiesław
Dygoń Janusz
Grygny Kazimierz
Jelonek Adam
Jelonek Zofia
Kubas Ewa
Kubas Tadeusz
Małota Ewa
Małota Jacek
Maślanka Włodzimierz
Pająk Tadeusz
Pawłowski Jan
Pawłowska Ewa
Planta Barbara
Prusakowski Marek
Stefański Zbigniew
Szczęśniak Ryszard
Szymanowicz Janina
Turek Stanisław
Tyrankiewicz Tadeusz
Wincenciak Antoni
Klinik Jerzy
Migacz Magdalena
Piasecka Anna
Piasecki Stanisław

Do zobaczenia za rok !