Dzień Myśli Braterskiej – święto przyjaźni obchodzone jest w dniu 22 lutego każdego roku przez harcerzy i skautów na całym świecie. Idea ustanowienia tego dnia zrodziła się na 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych. Wybór daty padł na dzień 22 lutego – rocznicę urodzin założycieli skautingu Roberta Baden-Powella, Naczelnego Skauta Świata i jego żony Olave Baden-Powell Naczelnej Skautki Świata. Początkowo było to święto dziewcząt, jednak z czasem również skauci dołączyli do jego obchodów.

Z tej okazji, już po raz piąty, w piątek 19 lutego 2016 roku członkowie Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się na okolicznościowym kominku połączonym z promocją książki hm. Michała Łesyka „Harcerstwo Męskie w Podgórzu w latach 1939 – 1950”. Spotkanie prowadził hm. Jerzy Klinik, Drużynowy Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze.

Drużynowy Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Druh hm Jerzy Klinik wita uczestników Spotkania

Drużynowy Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Druh hm Jerzy Klinik wita uczestników Spotkania

Świecę – symbolizującą ognisko zapalili hm. Janusz Wojtycza – Przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi ZHP w Krakowie i hm. Michał Łesyk – Komendant Hufca ZHP Kraków Podgórze. Następnie dh Jerzy Klinik przypomniał genezę idei Dnia Myśli Braterskiej, przedstawił tematykę spotkania i serdecznie powitał przybyłych: występującego w podwójnej roli – autora książki i Komendanta Hufca ZHP Kraków – Podgórze hm. Michała Łesyka, hm. Stanisława Piaseckiego – v-ce Prezesa SPH w Krakowie, hm. Janusza Wojtyczę – Przewodniczącego Komisji Historycznej Chorągwi ZHP w Krakowie, byłych Komendantów Hufca Kraków Podgórze, dr Ewę Fogelzang-Adler reprezentującą Instytut Politologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Seniorów Podgórskiego Harcerstwa oraz liczną grupę harcerek i harcerzy.

Prezentację treści książki dh. Michała Łesyka uzupełniły gawędy hm. Andrzeja Gaczorka, hm. Adama Jelonka, phm. Bogdana Marca oraz wystąpienia dr Ewy Fogelzang-Adler i hm. Janusza Wojtyczy.

Gawęda Druha hm Adama Jelonka

Gawęda Druha hm Adama Jelonka

Hm. Andrzej Gaczorek przypomniał postać hm. Stanisława Millana i jego opracowań dot. historii I Łagiewnickiej Drużyny Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego, jej członków i ich wojennych losów, a także Łagiewnickiego Plutonu AK „69”. Był On również autorem projektów tablic upamiętniających byłych Komendantów Hufca Kraków – Podgórze: Tadeusza Motarskiego i Zygmunta Miterę; braci Jana i Stanisława Wąchałów - łagiewnickich harcerzy, żołnierzy AK; Krzyża Katyńskiego na cmentarzu komunalnym w Łagiewnikach przy ul. Wspólnej; pomnika 37 Obywateli Łagiewnik, którzy polegli w walce o wolność i niepodległość w latach 1914-1946. Ponadto w multimedialnej prezentacji dh Andrzej Gaczorek zaprezentował podgórskie miejsca pamięci poświęcone martyrologii harcerzy członków plutonu dywersyjnego „Alicja” Szarych Szeregów żołnierzy „Kedywu” AK, III Podgórskiej im. Tadeusza Kościuszki, I Łagiewnickiej Drużyny Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego i I Borkowskiej Drużyny Harcerzy.

Druhowie hm. Adam Jelonek i phm. Bogdan Marzec wspominali okres po zakończeniu okupacji niemieckiej oraz instruktorów organizujących pierwsze zastępy i drużyny. W barwny sposób przedstawiali atmosferę swoich pierwszych harcerskich kroków w latach 1945 - 1949. Niejako przy okazji wychowankowie dh. Adama Jelonka wraz z pozostałymi uczestnikami kominka gromkim „Sto lat” i piosenką „Braawo, braawo” uczcili zbliżającą się 85 rocznicę Jego urodzin.

Dh hm. Jacek Kucharski wspomniał o działalności harcerskiej w Borku a hm. Andrzej Słowik o działaniach Drużyn w Prokocimiu.

Dr Ewa Fogelzang-Adler podkreśliła, że dh. Michał Łesyk dokonał wyboru tematu swojej pracy licencjackiej – „Harcerstwo Męskie w Podgórzu w latach 1939 – 1950”, mając na uwadze fakt, że jest czynnym instruktorem ZHP i pełni swoją służbę instruktorską w Hufcu Kraków Podgórze. Zgodnie z sugestią redaktora połączył okresy II wojny światowej z powojennym, które to dotychczas nie zostały opracowane w sposób syntetyczny. Już na etapie gromadzenia rozproszonych materiałów wykazywał zaangażowanie i wytrwałość. W swojej pracy wykorzystał wszelkie dostępne mu opracowania, artykuły i materiały archiwalne zgromadzone w krakowskich archiwach: Narodowym, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Komisji Historycznej ZHP Chorągwi Krakowskiej. Cenne źródło informacji stanowiły ustne relacje osób będących w tym okresie instruktorami i harcerzami. Dzięki dociekliwości dh. Michała jego praca może stanowić podstawę do dalszych badań nad dziejami podgórskiego harcerstwa.

Pląs zuchowy „Jagódki” wykonywany jest na każdym naszym Spotkaniu

Pląs zuchowy „Jagódki” wykonywany jest na każdym naszym Spotkaniu

Hm. Janusz Wojtycza przypomniał, że praca dh. Michała Łesyka jest kolejnym opracowaniem o dziejach Hufca Harcerzy Kraków Podgórze, które ukazało się drukiem jako publikacja Komisji Historycznej ZHP Chorągwi Krakowskiej (wcześniej ukazała się publikacja dh. Piotra Grochowskiego dot. okresu 1922 – 1939). Następnie zaprezentował obecnym, wydane w roku 2006, opracowanie Kazimierza Jarzembowskiego i Ludmiły Kuprianowicz „Harcmistrzynie i Harcmistrze ZHP mianowani w latach 1920 – 1949”. Przedstawił koncepcję opracowania wykazu harcmistrzyń i harcmistrzy ZHP mianowanych w latach 1957 – 1975 i zwrócił się z apelem o włączenie się w prace zespołu który przygotowuje niezbędne dane.
Swoistą formę uznania dla dh. Michała Łesyka stanowiły piosenka, (nie harcerskie) serdeczne brawa, czerwona róża i okolicznościowy adres z podpisami uczestników zbiórki, które w imieniu członków Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków Podgórze i Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie wręczył prowadzący hm. Jerzy Klinik.

W trakcie naszego spotkania nie brakło oczywiście piosenek skautowych, harcerskich, żołnierskich, zuchowego pląsu i wielu innych śpiewanych w latach 1945 – 1950 – piosenek śpiewanych gromkim chórem przez całą salę aż do zawiązania kręgu kończącego każdą zbiórkę. Brzmiały one radośnie i donośnie w czym wiodącą rolę pełnił zespół w składzie: pwd. Katarzyna Hrynkiewicz – fortepian, hm. Marcin Kowalik – gitara, pwd. Bogusława Spólnik. Tradycyjnie też uczestnicy kominka otrzymali okolicznościowy śpiewniczek: „I iść będziemy w Polskę Szarymi Szeregami” – w sumie zaśpiewaliśmy wspólnie 20 piosenek.

Uczestnicy Spotkania; pierwszy z lewej, Druh hm Andrzej Gaczorek

Uczestnicy Spotkania; pierwszy z lewej, Druh hm Andrzej Gaczorek

Kończąc kominek hm. Jerzy Klinik serdecznie podziękował za współpracę w jego przygotowaniu zespołowi organizacyjnemu w składzie: hm. Michał Łesyk, hm. Andrzej Gaczorek, hm. Wiesław Wójcik, hm. Magdalena Migacz, pwd. Katarzyna Hrynkiewicz, hm. Marcin Kowalik, phm. Bogusława Spólnik oraz Komendzie Hufca Kraków – Podgórze i Dyrekcji Domu Kultury Podgórze. Należy również podziękować serdecznie hm. Jackowi Kucharskiemu za zaprezentowanie kilku „perełek” ze swoich jakże bogatych zbiorów pamiątek harcerskich m.in. kroniki V Hufca Harcerek Borek Fałęcki z lat 1945 – 1949, kalendarzyka harcerskiego z roku 1948, śpiewników, opracowań metodycznych dla drużyn zuchowych i harcerskich.

Tradycyjnie też zakończono kominek – na drewnianych schodach prowadzących na piętro budynku Domu Kultury Podgórze wykonano wspólne zdjęcie jego uczestników.

Była to kolejna udana zbiórka naszego kręgu.

hm. A. Gaczorek

Komunikaty