Dnia 17 stycznia 1957 roku na terenie Ludwinowa1 została reaktywowana działalność harcerska. Drużynowym 7 Pdg. Drużyny Harcerzy, założonej w roku 1945, ponownie został mianowany Druh Adam Jelonek. Na bazie tej drużyny powstał następnie „Zielony Szczep Ludwinów” i był to pierwszy w historii harcerski szczep wodny. Instruktorzy i harcerze, którzy działali w „Siódemce” lub później w „Zielonym Szczepie Ludwinów” od kilku lat spotykają się w rocznicę reaktywowania harcerstwa na tym terenie. Spotkania odbywają się cyklicznie od roku 2011. We wcześniejszych latach odbywały się nie regularnie. Dotychczasowe spotkania:

 1. Galeria „Wręga” – 18 luty 2011 roku (Spotkanie połączone z celebrowaniem 80-tych urodzin Druha hm. Adama Jelonka),
 2. Budynek b. Szkoły Podstawowej Nr 40 w Krakowie, przy ul. Czackiego 11 - 3 luty 2012 roku,
 3. Młodzieżowy Dom Kultury Kraków-Podgórze – 18 luty 2013 roku (Benefis Druha hm Adama Jelonka; po części oficjalnej odbyło się spotkanie byłych harcerzy i instruktorów z Ludwinowa w lokalu przy pl. Serkowskiego),
 4. Galeria „Wręga” – 17 stycznia 2014 roku

Druh hm. Tadeusz Kubas wita uczestników Spotkania (trzeci od lewej, Druh hm Adam Jelonek) 

Druh hm. Tadeusz Kubas wita uczestników Spotkania (trzeci od lewej, Druh hm Adam Jelonek)

Kolejne, piąte spotkanie odbyło się w Galerii „Wręga” na Krakowskim Kazimierzu w dniu 30 stycznia 2015 roku. Podobnie jak poprzednio z inicjatywy członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, Druhów : hm. Adama Jelonka, hm. Tadeusza Kubasa i phm. Jacka Małoty. Wzięło w nim udział 20 byłych instruktorów i harcerzy, którzy działali w „Siódemce” lub później „Zielonym Szczepie Ludwinów”.

Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu 7 Pdg. DH -rzy, pieśni „Złączeni węzłem”.

Prowadzący spotkanie Druh hm. Tadeusz Kubas serdecznie powitał wszystkich przybyłych, a szczególnie: Druha hm. Adama Jelonka - b. drużynowego 7 Drużyny Harcerzy oraz założyciela i b. komendanta: „Zielonego Szczepu Ludwinów” i Szczepu „Neptuna” oraz Druha hm. Stanisława Piaseckiego - V-ce Prezesa SPH w Krakowie.

Od lewej: phm. Tadeusz Tyrankiewicz, hm. Adam Jelonek, Zofia Opalińska-Jelonek, phm. Anna Piasecka

Od lewej: phm. Tadeusz Tyrankiewicz, hm. Adam Jelonek, Zofia Opalińska-Jelonek, phm. Anna Piasecka

Druh hm. Adam Jelonek, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, w krótkim wystąpieniu, serdecznie podziękował zebranym za liczny udział w spotkaniu. Następnie w krótkiej gawędzie wspomniał pierwsze obozy 7 Pdg Drużyny Harcerzy w Tyliczu. Zaprezentował również zebranym kserokopie Dyplomu, jaki otrzymał z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uroczystego odnowienia doktoratu może dostąpić, po upływie pięćdziesięciu lat od daty jego nadania doktor uniwersytetu, który wyróżnił się w pracy dla uczelni lub społeczeństwa.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Druha hm. Stanisława Piaseckiego, który podziękował za zaproszenie na spotkanie i przekazał wszystkim najlepsze życzenia. Następnie, krótko opowiedział o przebiegu uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w auli Collegium Maius ,w dniu 6 października 2014 roku, w trakcie którego nastąpiło odnowienie doktoratu Druha harcmistrza Adama Jelonka (prof. dr hab.). Był to wspaniały jubileusz Wybitnego Geografa, który w wygłoszonym okolicznościowego wykładzie nawiązał do swoich harcerskich korzeni i działalności na Ludwinowie.

 Na zakończenie zaprosił zebranych do aktywnego udziału w imprezach i akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie, szczególnie w obfitującej w liczne propozycje tegorocznej akcji obozowej.

W dalszej części spotkania popłynęły wspomnienia, harcerskie i żeglarskie piosenki, które sprawiły, że było to niezapomniane i wzruszające spotkanie.

Uczestnicy Spotkania, od lewej: Ewa Małota, Ewa Kubas, Barbara Planta, Janina Szymanowicz, Marek Prusakowski, Kazimierz Grygny, Tadeusz Pająk i Jacek Małota

Uczestnicy Spotkania, od lewej: Ewa Małota, Ewa Kubas, Barbara Planta, Janina Szymanowicz, Marek Prusakowski, Kazimierz Grygny, Tadeusz Pająk i Jacek Małota

W Spotkaniu udział wzięli:

 • Jelonek Adam
 • Opalińska-Jelonek Zofia
 • Planta Barbara
 • Kubas Ewa
 • Piasecka Anna
 • Szymanowicz Janina
 • Dygoń Janusz
 • Grygny Kazimierz
 • Kubas Tadeusz
 • Małota Ewa
 • Małota Jacek
 • Pająk Tadeusz
 • Pawłowski Jan
 • Piasecki Stanisław
 • Prusakowski Marek
 • Stefański Zbigniew
 • Szczęśniak Ryszard
 • Turek Stanisław
 • Tyrankiewicz Tadeusz
 • Wincenciak Antoni

Komunikaty