Druh hm. Marcin Homel Druhna phm. Monika Glanowska
Druh hm. Marcin Homel Druhna phm. Monika Glanowska

Miła wiadomość: kapituła ogólnopolskiego plebiscytu Związku Harcerstwa Polskiego Niezwyczajni wyłoniła 25 finalistów spośród 171 kandydatów w pięciu kategoriach: Praca z kadrą , Harcerska innowacja , Aktywność obywatelska , Efektywne zarządzanie oraz Celem jest wychowanie . Nominowani instruktorzy pochodzą z różnych środowisk harcerskich z całej Polski, a łączy ich to, że są wybitnie wyróżniającymi się osobowościami na tle całego Związku Harcerstwa Polskiego.

Wśród wyróżnionych z Chorągwi Krakowskiej, znalazło się dwoje instruktorów Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP: druhna phm. Monika Glanowska (kategoria Celem jest wychowanie ) - Najlepszy Instruktor Chorągwi 2014 roku w kategorii INICJATYWA PROGRAMOWA i druh hm. Marcin Homel (kategoria Efektywne Zarządzanie ) - Najlepszy Instruktor Chorągwi 2013 roku w kategorii KOMENDANT HUFCA.

Do 22 lutego trwać będzie internetowe głosowanie na stronie www.niezwyczajni.zhp.pl, jeden internauta będzie mógł oddać głos na jedną nominację w każdej z 5 kategorii, a ilość głosów będzie utajniona przez cały okres głosowania. Wynik plebiscytu składa się z głosowania internetowego oraz głosów kapituły o wadze 1:1.

Laureatów w poszczególnych kategoriach wybiorą internauci, a poznamy ich 28 lutego podczas uroczystej gali, która odbędzie się Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Tak więc reprezentując również Krakowską Chorągiew ZHP mają szansę zyskać miano najlepszych instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę . Zachęcamy i zapraszamy do udziału w głosowaniu członków i sympatyków Stowarzyszenia.

Zarząd SPH

Komunikaty