W dniach 1 – 7 lipca 2013 na Równi Krupowej w Zakopanem powstało wielkie obozowisko. Ponad 1000 harcerzy z Polski, Słowacji, Węgier i Litwy stawiło się na rozpoczynającym Zlot uroczystym apelu na Placu Niepodległości.

Miasteczko zlotowe

Miasteczko zlotowe

Z radością patrzyliśmy na „las” harcerskich mundurów, na nowy sztandar Hufca Podhalańskiego, na dostojnych gości.
Dwie godziny później, przy ognisku w zlotowym miasteczku, wysłuchaliśmy gawędy wnuczki Andrzeja i Olgi Małkowskich, druhny Krystyny Małkowskiej. Opowiedziała ona historię dziadków i wzruszająco odniosła się do polskich tradycji harcerstwa w Londynie. To była wspaniała lekcja patriotyzmu opowiedziana piękną polszczyzną.

Naczelnik ZHP, Druhna hm Małgorzata Sinica (pierwsza z prawej) oraz Druhna Krystyna Małkowska (trzecia z prawej)

Naczelnik ZHP, Druhna hm Małgorzata Sinica (pierwsza z prawej) oraz Druhna Krystyna Małkowska (trzecia z prawej)

W drugim dniu zlotu, w namiocie festiwalowym na Dolnej Równi Krupowej odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowych medali rodzinom Kurierów Tatrzańskich, których to imię, po przeprowadzonej Kampanii Bohater, przyjął Hufiec Podhalański. Po wręczeniu medali miały miejsce występy harcerskich zespołów góralskich i koncert muzyki różnej. Namiot kipiał młodością a energia udzieliła się wszystkim zebranym.

Zlot na stulecie harcerstwa w Zakopanem

Zlot na stulecie harcerstwa w Zakopanem

W ostatnim dniu pobytu na Zlocie odwiedziliśmy Cmentarz Miejski w Zakopanem, gdzie pochowana została Olga Małkowska oraz umieszczono dane o śmierci Andrzeja Małkowskiego. Obelisk symbolizujący wspólną mogiłę został niedawno odnowiony.

Jesteśmy pełni uznania dla Hufcowego Hufca Podhalańskiego, druha Antonika, i dla wielu jego współpracowników za podjęcie ogromnego trudu zorganizowania i przeprowadzenia Zlotu, a głównie za atmosferę wielkiego braterstwa, wpisującego się dla następnych pokoleń harcerskich w historię ZHP w Polsce i historię światowego skautingu. Dziękujemy i gratulujemy.

Szefowa naszego Patrolu, Druhna hm Małgorzata Komorowska

Szefowa naszego Patrolu, Druhna hm Małgorzata Komorowska

W imieniu 7-cio osobowego Patrolu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (hm Małgorzata Komorowska, hm Maria Trzmiel, hm Magdalena Migacz, phm Anna Piasecka, Druhna Anna Tomal, hm Marek Dobosz i hm Władysław Dobosz) uczestniczącego w Zlocie

hm Małgorzata Komorowska

Komunikaty