W dniu 3 czerwca 2013 roku, z okazji Święta Miasta, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego (Pałac Wielopolskich) odbyło się uroczyste spotkanie. W trakcie spotkania Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, jako wyraz uznania za pracę społeczną na rzecz Miasta Krakowa i jego Mieszkańców, wręczył Odznaki „Honoris Gratia” przedstawicielom różnych środowisk. Byli wśród nich m. in. działacze społeczni, działacze polityczni, przedsiębiorcy, pracownicy naukowi, działacze organizacji pozarządowych. Z przyjemnością informujemy że wśród wyróżnionych znaleźli się członkowie naszego Stowarzyszenia. Za wieloletnią bardzo owocną działalność instruktorską na rzecz dzieci i młodzieży oraz aktywność w pracy naszego Stowarzyszenia, prowadzącego działania na rzecz Instruktorów Seniorów i krakowskiego harcerstwa. Odznaki otrzymali: Druhny hm Małgorzata Komorowska i phm Anna Piasecka oraz Druh phm Jacek Małota.

Zaproszonych na spotkanie wita Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski. W pierwszym rzędzie od lewej: hm Stanisław Piasecki, phm Anna Piasecka, phm Jacek Małota oraz Druhna Ewa Małota.

Zaproszonych na spotkanie wita Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski. W pierwszym rzędzie od lewej: hm Stanisław Piasecki, phm Anna Piasecka, phm Jacek Małota oraz Druhna Ewa Małota.

Na spotkaniu Stowarzyszenie reprezentowali również: Pani Prezes hm Danuta Noszka – Leśniewska, V-ce Prezes hm Stanisław Piasecki, oraz Druhna Ewa Małota.

Poniżej kilka pamiątkowych zdjęć oddających, choć tylko częściowo, wspaniała atmosferę spotkania.

Prezydent Miasta Krakowa, prof. J. Majchrowski wręcza Odznakę Druhnie hm Małgorzacie Komorowskiej. Druhna Małgosia na uroczystość przybyła ze swoja ukochaną wnuczką Julią – obie w galowych mundurach. Wnuczka Julia (pierwsza z lewej) wykonuje pamiątkowe zdjęcie.

Prezydent Miasta Krakowa, prof. J. Majchrowski wręcza Odznakę Druhnie hm Małgorzacie Komorowskiej. Druhna Małgosia na uroczystość przybyła ze swoja ukochaną wnuczką Julią – obie w galowych mundurach. Wnuczka Julia (pierwsza z lewej) wykonuje pamiątkowe zdjęcie.

Druh phm Jacek Małota tuż po ceremonii wręczenia Odznaki. Krótka rozmowa i uśmiechy na obu twarzach. Ciekawe co Druh Jacek powiedział do Pana Prezydenta ?

Druh phm Jacek Małota tuż po ceremonii wręczenia Odznaki. Krótka rozmowa i uśmiechy na obu twarzach. Ciekawe co Druh Jacek powiedział do Pana Prezydenta ?

Prezydent Miasta Krakowa, prof. J. Majchrowski wręcza Odznakę Druhnie phm Annie Piaseckiej.

Prezydent Miasta Krakowa, prof. J. Majchrowski wręcza Odznakę Druhnie phm Annie Piaseckiej.

Z Panem Prezydentem Miasta Krakowa, prof. Jackiem Majchrowskim

Z Panem Prezydentem Miasta Krakowa, prof. Jackiem Majchrowskim

Z delegacją „Ułanów” – po prawej Druh hm Zbigniew Burzyński.

Z delegacją „Ułanów” – po prawej Druh hm Zbigniew Burzyński.

Po części oficjalnej był raut i możliwość wymiany doświadczeń. Rozmowy, przeciągnęły się do późnych godzin wieczornych.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy zdrowia i wytrwałości w dalszej pracy na rzecz Miasta Krakowa i naszego Stowarzyszenia.

Komunikaty