Spotkanie przed obozowe Uczestników Obozu Żeglarskiego SPH „MAZURY 2013” 
12 czerwca (środa) 2013 roku ; godz. 17.00
miejsce: MDK/Dom Harcerza; 30-059 Kraków, ul. Reymonta 18

(W spotkaniu mogą wziąć udział Rodzice - serdecznie zapraszamy)

Plan Spotkania:

1. Program Obozu (hm S. Piasecki)

 • plan pracy Obozu
 • trasa Obozu/Rejsu

2. Sprawy finansowe (hm S. Piasecki)

 • preliminarz budżetowy Obozu
 • aktualny stan finansów obozowych

3. Sprawy organizacyjne (hm K. Poniedziałek)

 • zaświadczenia lekarski (dotyczy Osób niepełnoletnich – tutaj wzór
 • zgoda Rodziców/Opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa (dotyczy Osób niepełnoletnich – tutaj wzór
 • wyjazd/powrót
 • ubezpieczenie Uczestników
 • apteczka obozowa
 • kamera/aparaty fotograficzne
 • sprzęt muzyczny/śpiewniczek obozowy
 • strój organizacyjny (biały podkoszulek)
 • ekwipunek
 • regulaminy obozowe

4. Sprawy żeglarskie (phm A. Marcińczyk)

 • sprzęt pływający
 • Kadra Żeglarska
 • podział na wachty
 • program szkolenia żeglarskiego

5. Pytania

Kraków, 3 czerwca 2013 roku Komendant Obozu
hm Krzysztof Poniedziałek

Komunikaty