Komunikaty

Instruktorzy Roku 2017 Chorągwi Krakowskiej – V Jubileuszowy Plebiscyt „TADEK”

Z inicjatywy Zarządu naszego Stowarzyszenia, w roku 2005 została po raz pierwszy wręczona nagroda im. Druha hm. Zdzisława Trylskiego - Drużynowemu Roku ZHP Chorągwi Krakowskiej. Począwszy od 2014 roku, ówczesna Komenda Chorągwi, której Komendantem był hm. Paweł Grabka, postanowiła wyróżniać najlepszych instruktorów w kilkunastu kategoriach i wyłaniać ich w drodze plebiscytu, pod nazwą Tradycyjna Akademia Dla Ekstra Kadry - TADEK. Aktualnie wręczane są nagrody w 14 kategoriach i przyznawany tytuł: SUPER TADAEK osobie o wyjątkowych zasługach dla harcerstwa. Stowarzyszenie, od tego roku, jest fundatorem dwóch nagród dla Najlepszych Instruktorów w kategoriach: Drużynowy Starszoharcerski – im. hm. Zdzisława Trylskiego oraz Komendant Hufca – im. hm. Stanisława Spólnika.

Dzień Nauczyciela, A.D. 2017

„Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela[1]. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela”.

Uroczyste spotkania  z okazji Dnia Edukacji Narodowej, połączone z wręczeniem  nagród i odznaczeń,  odbyły się we środę 18 października 2017 roku, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego. W jednym z nich wzięli udział, odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa z osobami towarzyszącymi , przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia  oraz instruktorzy Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Dzień Nauczyciela

Pamięć historii żyje w nas

Pamięć historii żyje w nas …
"Za nimi trudy, za nimi męka ...
Tym, co na zawsze odeszli – Pamięć Święta"

Pamięć historii żyje w nasUroczystości związane z odsłonięciem memoratywnej tablicy upamiętniającej Druhów I Borkowskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego1, zamordowanych w niemieckich oflagach, więzieniach i obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945, odbyły się w dniu 14 października 2017 roku na cmentarzu parafialnym przy ul. Zawiłej.

Uroczystość odsłonięcia tablicy poprzedziła Msza Święta o godz. 11.19 w kaplicy cmentarnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, odprawiona w intencji borkowskich harcerek i harcerzy poległych i pomordowanych w okresie drugiej wojny światowej oraz zmarłych w latach powojennych.

Mszę świętą odprawił ks. kanonik Marian Chyrc HO – proboszcz Parafii Matki Bożej Zwycięskiej Kraków-Borek Fałęcki, kapelan Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać” i Szczepu „Solvay”.

VII Jesienna Wycieczka Stowarzyszenia - Zawoja

„Cyfra siedem to liczba uważana za mistyczną, wyróżniającą się bogatą symboliką. W wielu mitologiach i religiach świata jest symbolem całości, dopełnienia, symbolizuje związek czasu i przestrzeni”.

Skoro tak, to przyszedł czas na zlokalizowanie bazy wycieczkowej w nowej miejscowości. Padło na Zawoję. Wyszukaniem odpowiedniego zakwaterowania, jak się okazało z bardzo dobrym skutkiem, zajął się harcmistrz Andrzej Słowik, komendant wycieczki. Decyzją Zarządu ustalono , że odbędzie się ona nieco wcześniej niż w latach ubiegłych , tj. 6-7-8. 10. 2017.r. W piątek po południu w Zawoi –Składy, odnotowano większy niż zwykle napływ samochodów. To do Domu Wczasowego „Halny” przybywali uczestnicy wycieczki SPH.

Anna Piasecka przed „naszym” domem wycieczkowym

Anna Piasecka przed „naszym” domem wycieczkowym

Druga młodość i Dzień Otwarty Fortu pancernego pomocniczego 52a „Łapianka”

Wolę utworzenia Muzeum Ruchu Harcerskiego wyraziła w 2008 roku Rada Miasta Krakowa. Następnie w czerwcu 2009 roku Prezydent Miasta, Radni oraz przedstawiciele Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego i Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej potwierdzili wolę utworzenia Muzeum Ruchu Harcerskiego podpisując wspólną deklarację w tej sprawie. Zgodnie z zamysłem, Muzeum Ruchu Harcerskiego ma powstać w rejonie Fortu nr 52 Łapianka w Jugowicach.

Fort pancerny pomocniczy 52a „Łapianka”- tak było

foto 01

foto 02

Jeden z korytarzy wewnątrz fortu.

Jak widać na zdjęciach powyżej stan fortu był delikatnie mówiąc – nienajlepszy.

foto 03

Fort pancerny pomocniczy 52a „Łapianka”- tak jest

Realizując zadanie „Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie” Zarząd Budynków Komunalnych - przy wsparciu Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa - od kilku lat prowadzi prace rewitalizacyjne na terenie obiektu.  Ich efekty można było zobaczyć w niedzielę 17 września, podczas Dnia Otwartego Fortu „Łapianka”. Jego organizatorem był Zarząd Budynków Komunalnych, przy udziale instruktorów i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.  Przygotowana przez organizatorów duża liść atrakcji dla najmłodszych oraz możliwość zwiedzenia fortu pod kierunkiem przewodników, pomimo nienajlepszej pogody przed południem a fatalnej po południu, przyciągnęła bardzo wiele osób. Dla najmłodszych harcerze przygotowali m.in.: zamek powietrzny, ściankę wspinaczkową, malowanie twarzy, strzelanie z łuku i wiatrówki, warsztaty z harcerskiej majsterki (budowa karmników dla ptaków), Harcerska Gra Rodzinna, rozgrywki balonowej siatkówki, pokazy ratowników ZHP i HOPR, pokazy budowy obozowiska harcerskiego.

foto 04

Zapewne w sam środek tarczy

 

foto 05

Po południu atrakcje tylko pod namiotami

foto 06

W czasie deszczu zamek i ścianka wspinaczkowa czuły się niepotrzebne

Dla wszystkich, specjalny autobus z Rynku Podgórskiego a na miejscu - smaczna grochówka z kuchni polowej i kiełbaski z grila.

foto 07

Zaplecze kuchenne i  krąg ognia


Bardzo dużo osób skorzystało z okazji zwiedzenia wnętrza fortu. Mimo prowadzonych tam prac remontowych, w salkach przygotowano wiele bardzo ciekawych plansz i zdjęć, obrazujących historię zarówno Twierdzy Kraków i poszczególnych jej obiektów. Szczególnie Fortu pomocniczego pancernego 52a  „Jugowice” vel „Łapianka”. Członkowie Kręgu Seniorów i Starszyzny Hufca ZHP Kraków-Podgórze , SPH  oraz instruktorzy i harcerze – współorganizatorzy Dnia Otwartego, mogli zwiedzić fort w dodatkowej grupie.Za jej utworzenie bardzo dziękujemy Organizatorom, oraz Panu dr Krzysztofowi Wielgusowi z Politechniki Krakowskiej,  który swoją ogromną wiedzę o fortyfikacjach przekazywał zwiedzającym niezmiernie ciekawie i z wielką pasją.

foto 08

Pan dr Krzysztof Wielgus w swoim żywiole

foto 09

I chłonący każde słowo zwiedzający

 O godz. 18:00, ze względu na padający ciągle deszcz zamiast ogniska, rozpoczął się kominek , z udziałem zuchów, harcerek, harcerzy, instruktorów, członków SPH oraz zaproszonych gości. Do rozpalenia kominka zaproszeni zostali: przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, I Wiceprezydent Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel, Dyrektor ZBK Katarzyna Zapał, Dyrektor MDK „Dom Harcerza” Aleksandra Grodecka, Komendant Hufca ZHP Kraków-Podgórze hm. Michał Łesyk, Komendant Szczepu ZHR „ Fioletowej Trójki” phm. Andrzej Dorobisz HR, Wiceprezes SPH w Krakowie hm. Wiesław Wójcik.

foto 10

Rozpalenie kominka

foto 11

Prowadzący kominek Komendant ZHP Chorągwi Krakowskiej hm. Mariusz Siudek

Kominek prowadził Komendant ZHP Chorągwi Krakowskiej hm. Mariusz Siudek. Gawędy wygłosili: I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa  hm. Tadeusz Trzmiel i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa hm. Bogusław Kośmider - o przeszłości i przyszłości fortu „Łapianka”.

foto 12

Gawędę wygłasza Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa hm. Tadeusz Trzmiel

O harcerskich powinnościach - hm. Paweł Miłobędzki oraz hm. Andrzej Gaczorek, który wspominał zmarłą niedawno Druhnę hm. Władysławę Marią Francuz.  O bieżącej działalność harcerskiej opowiedzieli: hm. Michał Łesyk - Komendant Hufca ZHP Kraków-Podgórze, oraz phm. Andrzej Dorobisz HR  Komendant Szczepu  ZHR „Fioletowej Trójki”.

foto 13

Od prawej Panie i Panowie: 
hm. Michał Łesyk, Katarzyna Zapał, Anita Wójcik, hm. Bogusław Kosmider, Adam Migdał

foto 14

Uczestnicy kominka

foto 15

Od prawej: hm. Andrzej Łanuszka, pwd. Katarzyna Hrynkiewicz, hm. Marcin Kowalik

Kominek przebiegał w prawdziwie harcerskiej atmosferze, którą dopełniały śpiewane przy gitarowym akompaniamencie, pwd. Katarzyny Hrynkiewicz, hm. Andrzeja Łanuszki i hm. Marcina Kowalika, piosenki. Zgodnie z harcerską obrzędowością pożegnaliśmy się w kręgu, a wszystkich zjednywała „przebiegająca w koło iskierka przyjaźni”. Na stronach internetowych Hufca Kraków-Podgórze, Chorągwi Krakowskiej zamieszczone są podziękowania dla Tych którzy przyczynili się do zorganizowania Dnia Otwartego. Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie serdecznie gratulują Organizatorom tak udanego wydarzenia i składają gorące słowa podziękowania wszystkim którzy pomimo niesprzyjającej aury  tak wspaniale go zrealizowali.
PS. Podczas gawędy Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa hm. Tadeusz Trzmiel m.in. powiedział:

"Chcemy doprowadzić do rewitalizacji tego fortu i temu ma służyć między innymi utworzenie tam placówki muzealnej. Jest to także jeden z elementów ożywienia całej Twierdzy Kraków" … „aktualnie gospodarzem w forcie jest Zarząd Budynków Komunalnych, w przyszłości ośrodkiem ruchu harcerskiego, w tym terenem przy forcie, będzie zarządzała Dyrekcja Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18, a po zakończeniu remontu przygotowany budynek stania się częścią Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”.

Bardzo dobra i miła informacja jest zamieszczona na stronie internetowej ZBK w Krakowie: „Po realizacji inwestycji, przy muzeum powstanie teren parkowy, z przestrzenią otwartą dla mieszkańców jako miejsce spacerów i rekreacji. Znajdzie się tam również miejsce na organizację części obozowo-biwakowej”.

Możemy życzyć mieszkańcom, harcerzom i … sobie, jak najszybszej realizacji wszystkich zamierzeń związanych z tak uroczym miejscem, jakim jest na pewno Fort pancerny pomocniczy 52a „Łapianka”.

Zdjęcia KCh umieszczono za zgodą ich 
autorki Druhny hm. Anny Hałatek,
pozostałe i tekst - hm. Wiesław Wójcik