Instruktor roku

Instruktorzy Roku

2011

imię i nazwisko

drużyna/szczep

hufiec

stopień

nagroda

Anna Hałatek   Wieliczka phm 1500 pln
Instruktorzy nominowani
Justyna Blukacz Nowy Sącz phm
Piotr Męderak Jordanów phm
Katzrzyna Mróz
Tarnów phm
Joanna Siekaniec
Kraków Podgórze phm
Karolina Wołoszyn
Kraków-Śródmieście phm
Nagrodę wręczono na inauguracji Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w dniu 18.09.2010 w Krakowie

2010

imię i nazwisko

drużyna/szczep

hufiec

stopień

nagroda

Robert Kadela 130 DH Wadowice hm 1500 pln
Instruktorzy nominowani
Anna Waga 3 DH Badyle Wadowice phm
Agnieszka Talar DH Kto to Andrychów pwd
Adam Bałas Szczep Preria Kraków Podgórze phm
Dorota Prusinkiewicz 295 DW KPW Kraków Podgórze phm
Ewa Job 6 GZ Dzieci Słońca Kraków Nowa Huta phm
Anna Hałatek 4 DH Azymut Wieliczka pwd
Gabriela Kucharska 2 NDWp Płomienie Nowy Sącz phm
Agnieszka Brągiel K-dtka Hufca Gorlice phm
Nagrodę wręczono na inauguracji Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w dniu 19.09.2010 w Wadowicach

2009

imię i nazwisko

drużyna/szczep

hufiec

stopień

nagroda

Agnieszka Wójcik 31 DH Lelewici Tarnów phm 1500 pln
Instruktorzy nominowani
Joanna Nazim 29 DH Oman Kraków Podgórze pwd
Elżbieta Nowak Kraków Podgórze phm
Adam Białas Kraków Podgórze phm
Magdalena Kaczmarczyk 57 DH Zorza Polarna Krzeszowice pwd
Barbara Jamróz Wadowice pwd
Nagrodę wręczono na inauguracji Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w dniu 13.09.2009 w Miękini k/Krzeszowic

2008

imię i nazwisko

drużyna/szczep

hufiec

stopień

nagroda

Sabina Nawrocka Kraków Podgórze pwd 1000 pln
Instruktorzy nominowani
Anna Kawuka Kraków Podgórze pwd
Sabina Nawrocka Kraków Podgórze pwd
Nagrodę wręczono na inauguracji Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w dniu 21.09.2008 w Tarnowie

2007

imię i nazwisko

drużyna/szczep

hufiec

stopień

nagroda

Anna Harsze Kraków Podgórze pwd 1000 pln
Instruktorzy nominowani
Monika Krauze Jordanów phm
Magdalena Soból Kraków Krowodrza phm
Anna Harsze Kraków Podgórze phm
Adam Białas Kraków Podgórze phm
Anna Waga Wadowice phm
Nagrodę wręczono na inauguracji Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w dniu 22.09.2007 w Korzkwi

2006

imię i nazwisko

drużyna/szczep

hufiec

stopień

nagroda

Marta Wiśniewska-Malińska Jordanów 1000 pln
Instruktorzy nominowani
Nagrodę wręczono na inauguracji Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w dniu 16.09.2006 w Nowej Hucie

2005

imię i nazwisko

drużyna/szczep

hufiec

stopień

nagroda

Dotota Sarapata  Wadowice phm 1000 pln
Instruktorzy nominowani
Monika Kierczyńska Nowy Sącz
Dorota Sarapata Wadowice phm
Nagrodę wręczono na inauguracji Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w dniu 18.09.2005 w Krakowie

Instruktor Roku 2011

Instruktor Roku 2011

Instruktor Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok harcerski 2010/11
Do Komendy Krakowskiej Chorągwi ZHP wpłynęły 6 wniosków o przyznanie tytułu Instruktora Roku i nagrody im harcmistrza Zdzisława Trylskiego.
W dniu 14.09 br. komisja złożona z przedstawicieli Komendy Chorągwi oraz Zarządu SPH podjęła n/w decyzje:
-  do tytułu i nagrody nominowani zostali wszyscy zgłoszeni, a to:
phm Justyna Blukacz  - Hufiec Nowy Sącz
pwd Anna Hałatek      - Hufiec Wieliczka
phm Piotr Męderak – Hufiec Jordanów
phm Katarzyna Mróz – Hufiec Tarnów
phm Joanna Siekaniec – Kufiec Kraków –Podgórze
phm Karolina Wołoszyn – Hufiec Kraków – Śródmieście

-   zaszczytny tytułu INSTRUKTORA ROKU 2010/2011 Chorągwi Krakowskiej oraz nagrodę im. harcmistrza Zdzisława Trylskiego w wysokości 1500 zł przyznano druhnie pwd Annie Hałatek drużynowej 4 DH „Azymut” w Węgrzcach Wielkich, Hufiec Wieliczka.
Okolicznościowy dyplom i nagroda zostały wręczone Laureatce Tytułu i Nagrody przez V-ce Prezesa SPH hm Wiesława Wójcika oraz phm Marię Trylską – wdowę po śp. hm Zdzisławie Trylskim w dniu 18 września 2011 roku na Inauguracji Nowego Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w Krakowie na Stadionie K.S. Korona. Okolicznościowe dyplomy otrzymali również wszyscy nominowani. W uroczystości  licznie wzięli udział Członkowie Stowarzyszenia, m. innymi: hm Władysław Pancerz, hm Danuta Bobek, hm Juliusz Langner, hm Andrzej Ziębliński, hm Ryszard Korski, hm Bogusław Zając, hm Andrzej Gaczorek.

Instruktor Roku 2010

Instruktor Roku 2010

Instruktor Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok harcerski 2009/10
Do tytułu Instruktora Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok harcerski 2009/2010 zostali zgłoszeni:
a)    phm Anna Waga – drużynowa 3 DH „Badyle” , Hufiec Wadowice
b)    hm Robert Kadela – drużynowy 130 DS. „Stu trzydziestu z Mucharza”  , Hufiec Wadowice
c)    pwd Agnieszka Talar – drużynowa DH „Kto to” , Hufiec Andrychów
d)    phm Adam Bałas – drużynowy, Szczep „Preria” , Hufiec Kraków-Podgórze
e)    phm Dorota Prusinkiewicz – drużynowa 295 DW „KPW” , Hufiec Kraków-Podgórze
f)    phm Ewa Job – drużynowa 6 GZ „Dzieci Słońca” , Hufiec Kraków-Nowa Huta
g)    pwd Anna Hałatek – drużynowa 4 DH „Azymut w Węgrzcach Wielkich” , Hufiec Wieliczka
h)    phm Gabriela Kucharska – przyboczna 2 NDWp „Płomienie” , Hufiec Nowy Sącz
i)    phm Agnieszka Brągiel – Komendantka Hufca , Hufiec Gorlice

      Zarząd SPH z udziałem Druha hm Pawła Miłobędzkiego – z-cy Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP na posiedzeniu w dniu 09 września 2010 roku, jednogłośnie podjął    Uchwałę nr 3/82/2010 o przyznaniu tytułu INSTRUKTORA ROKU Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok 2009/2010  hm Robertowi Kadeli z Hufca ZHP Wadowice.
      Wraz z tytułem hm R. Kadela otrzymał nagrodę im. hm Zdzisława Trylskiego w wysokości 1500 zł. Serdecznie gratulujemy!
      Okolicznościowy dyplom i nagroda zostały wręczone  hm R. Kadeli przez Prezesa SPH hm Danutę Noszkę – Leśniwską oraz phm Marię Trylską – wdowę po śp. hm Zdzisławie Trylskim w dniu 19 października 2010 roku na inauguracji Nowego Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w Wadowicach. W inauguracji wzięli udział również z Zarządu SPH : hm. Danuta Bobek, hm. Stanisław Piasecki oraz hm. Wiesław Wójcik.

Instruktor Roku 2009

Instruktor Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok harcerski 2008/2009

Po raz piąty z rzędu został wyłoniony najlepszy Drużynowy Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP. Dzięki zaangażowaniu Komendy Chorągwi, szczególnie dh hm  Pawła Miłobędzkiego – z-cy Komendanta Chorągwi  - Kapituła Nagrody mogła dokonać wyboru spośród 6 nominowanych kandydatów.   Zaszczytny tytuł Drużynowego Roku uzyskała Druhna phm Agnieszka Wójcik z Hufca Tarnów. Serdecznie gratulujemy Druhnie oraz wszystkim Dh. Dh. nominowanym do nagrody.
    Nagrodę ufundowaną przez nasze Stowarzyszenie w wysokości 1500,- zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł) oraz okolicznościowy Dyplom, Prezes SPH, Druhna hm. Danuta Noszka-Leśniewska, wręczyła laureatce w dniu 13 września 2009 roku na inauguracji Nowego Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w Miękini k/Krzeszowic.