Spotkanie przy podgórskiej watrze – inż. Lesław Połomski HR harcerz borkowsko-łagiewnicki

Dotychczas w dziejach Podgórskiego Hufca ZHP nie obchodziliśmy 100 urodzin Harcerskiego Seniora. Z tej niecodziennej okazji Rada Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Hufca ZHP Kraków-Podgórze oraz Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie postanowiły poświęcić tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej niezwykłemu człowiekowi – inż. Lesławowi Połomskiemu HR. Dostojny Jubilat w miesiącu sierpniu br. ukończy 100 lat życia, ale wcześniej, bo w miesiącu marcu obchodzić będzie 86 rocznicę wstąpienia do Związku Harcerstwa Polskiego.

foto 01

Przed oficjalną częścią uroczystości gospodarz piątkowego spotkania hm. Jerzy Klinik (tym razem, jako Pilot Chorągwi Krakowskiej ZHP, Kapitan Jachtowy, Instruktor PZŻ) – wręczył Odznakę Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego hm. Adamowi W. Jelonkowi, żeglarzowi jachtowemu.

foto 02

Poinformował również obecnych, że 8.12.2017 r. z okazji Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego Odznakę Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego ustanowioną przez Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP otrzymała grupa wyróżniających się Instruktorów-wodniaków, a wśród nich: Kapitanowie Jachtowi: hm. Jerzy Klinik, hm. Ryszard Wójcik, hm. Marek Valenta, phm. Maciej Struś, phm. Jacek Małota, phm. Maciej Chmielewski. Jachtowi Sternicy Morscy: hm. Stanisław Piasecki, hm. Tadeusz Kubas, phm. Andrzej Marcińczyk, phm. Tadeusz Tyrankiewicz, pwd. Ireneusz Żołnierek i Paweł Firlit; Żeglarze Jachtowi: hm. Adam Jelonek, hm. Magdalena Migacz, hm. Krzysztof Poniedziałek. Ponadto zaprosił obecnych do udziału w pracach zespołu przygotowującego Monografię Hufca, Święcie Chorągwi Krakowskiej ZHP – 24.03.2018 r. (sobota) godz. 10.00 na Rynku Głównym oraz Rajdzie Seniorów do Zawoi – 15-17.06.br.

W piątkowe popołudnie 2 marca 2018 roku o godz. 17.00 do sali widowiskowej w siedzibie Centrum Kultury Podgórza przy ul. Sokolskiej 13 przybyli włodarze naszej chorągwi, hufca i Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz zaproszeni goście.

Prowadzący kominek hm. Jerzy Klinik, już jako Przewodniczący Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Hufca ZHP Kraków-Podgórze, poprosił o rozpalenie symbolicznej watry Szacownego Jubilata Druha HR Lesława Połomskiego, oraz wice Prezesa SPH hm. Stanisława Piaseckiego.

foto 03

Gdy Jubilat zajął honorowe miejsce popłynęły słowa piosenek Już rozpaliło się ognisko, Idziemy w jasną (Harcerski Krzyż) i Dobrze nam tu mija czas.

Jak to zwykle na początku spotkania przy podgórskiej watrze hm. Jerzy Klinik serdecznie powitał Dostojnego Jubilata oraz licznych gości, których los zetknął na swej drodze życiowej z naszym Jubilatem: Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki p. Jana S. Pietrasa; członka Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki; p. Krzysztofa Mitrasa; Komendanta Hufca ZHP Kraków-Podgórze hm. Michała Łesyka; V-ce Prezesów SPH, Druhów hm. Stanisława Piaseckiego i hm. Wiesława Wójcika; hm. Juliusza Langnera byłego Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP oraz hm. Bogusława Zająca byłego Komendanta Hufca ZHP Kraków-Podgórze. Seniorów i starszyznę harcerską reprezentowali m. in. hm. Adam Jelonek, hm. Janina Dworzak – Kierownik Referatu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów ZHP Chorągwi Krakowskiej i liczne grono instruktorów referatu, członkowie Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać” im. Karola Wojtyły – robotnika Zakładów Sodowych Solvay w Borku Fałęckim; Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne reprezentowali p. mgr Edward Kucała – Prezes ŁTK oraz członkowie Zarządu Dorota Mitras i Stanisław Zalas.

Nawiązując do tradycji Dnia Myśli Braterskiej, dh hm. Jerzy Klinik złożył obecnym życzenia wielu sił do pełnienia służby i realizowania marzeń oraz uśmiechu na twarzy. Gdy przebrzmiały słowa piosenki Płonie ognisko i szumią knieje zabrał głos hm. Andrzej Gaczorek, któremu przypadł w udziale zaszczyt, ale i niełatwy obowiązek przedstawienia drogi życiowej Jubilata.

foto 04

W Jego gawędzie wzbogaconej prezentacją multimedialną znalazły się różne informacje dotyczące Jubilata – począwszy od daty i miejsca urodzenia, poprzez szkołę, studia i pracę we wszystkich jej obszarach. Na kolejnych slajdach pojawiały się zdjęcia, które dokumentowały fakty i zdarzenia z życia rodzinnego, zawodowego, społecznego i ważnych dla Jubilata wydarzeń. Z zainteresowaniem oglądano dokumenty i zdjęcia pochodzące z lat 30. ubiegłego wieku, jak i najnowsze wykonane kilka tygodni temu.

foto 05

Radość i wzruszenie towarzyszyło spotkaniu Jubilata z dh. hm. Juliuszem Langnerem, Kolegą i Przyjacielem z lat pracy w Dyrekcji Budowy Miasta Nowa Huta (DBMNH) – lata pięćdziesiąte XX wieku.

Po gawędzie i piosence Harcerski krzyż przyszedł czas na życzenia i gratulacje. Były piękne kwiaty, ciepłe słowa i życzenia kolejnych długich lat życia. Dostojny Jubilat odbierał życzenia od Komendanta Hufca ZHP Kraków-Podgórze,

foto 06

Zarządu SPH,

foto 07

foto 08

władz samorządowych,

foto 09

starszyzny harcerskiej i seniorów ZHP Chorągwi Krakowskiej i Hufca Kraków-Podgórze,

foto 10

Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego

foto 11

oraz oczywiście od swoich bliskich.

Na zakończenie wniesiono okazały urodzinowy tort z płonącymi tortowymi fontannami i znowu odśpiewano Wiele lat.

foto 12

Po wystąpieniu Jubilata, w kręgu odśpiewano piosenki pożegnalne a następnie zostało wykonane tradycyjne zbiorowe zdjęcie na schodach prowadzących na pierwsze piętro budynku Centrum Kultury Podgórza.

foto 13

Śpiewane piosenki brzmiały równo i donośnie w czym ogromną zasługę mieli akompaniujący: pwd. Katarzyna Hrynkiewicz – fortepian, hm. Marcin Kowalik – gitara, oraz dh. Basia Kowalik – ukulele.

foto 14

Uroczystość miała wzruszający przebieg – tak dla Jubilata, który nie krył zaskoczenia frekwencją i przygotowanym dla niego niespodziankami, jak i dla gości. Oddaliśmy cześć niezwykłej Osobie, której przyświecały wartości polskiego harcerstwa – patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość i wolność.

foto 15

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia 7. Spotkania przy podgórskiej watrze ... oraz tym, którzy w nim uczestniczyli.

Organizatorzy
Krąg Seniorów i Komenda Hufca ZHP Kraków – Podgórze,
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

Ps. Zapraszamy za rok na 8. Spotkanie przy podgórskiej watrze ...

Tekst: hm. Andrzej Gaczorek
Zdjęcia: Agnieszka Gaczorek