VIII Gala Tadek, czyli tradycyjna Akademia dla Ekstra Kadry ZHP Chorągwi Krakowskiej 2020 roku – „Podróż po najsłynniejszych szlakach świata”

29 maja 2021 r. Nowohuckie Centrum Kultury, jak co roku, gościło uczestników kolejnej (już ósmej) uroczystej Gali Plebiscytu Tadek na Najlepszych InstruktorówZHP Chorągwi Krakowskiej.

FOTO 01VIII Edycja Plebiscytu Tadek, na najlepszych Instruktorów roku 2020 ZHP Chorągwi Krakowskiej rozpoczęła się 6 kwietnia 2021 i trwała do 6 maja 2021 roku.Kandydaci byli zgłaszani w internetowym systemie zgłoszeń przez harcerzy, instruktorów a także przyjaciół i rodziców swoich wychowanków. Wpłynęło około 240 zgłoszeń na aż 128 instruktorów, niektórych kandydatów zgłoszono wielokrotnie.Kapituła Plebiscytu wyłoniła50 nominowanych. Później Kapituła Plebiscytu wyłoniła, najpierw 50 nominowanych, a następnie laureatów w poszczególnych kategoriach. Zgodnie z regulaminem w roku 2020 było 10 kategorii.

Na tę szczególną zbiórkę stawiła się brać harcerska i przyjaciele organizacji w liczbie prawie 150 osób. Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Wice Wojewoda Małopolski Pan Ryszard Pagacz, Wice Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Tomasz Urynowicz, Wice Prezydent m. Krakowahm. Bogusław Kośmider, Prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego hm. Tadeusz Trzmiel, Prezes MPEC Pan Jerzy Marcinko, Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Pan Rafał Solecki, gospodarzNCK Pan Zbigniew Grzyb.
 • przedstawiciele władz harcerskich: przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł, Naczelnik ZHP hm. Grzegorz Woźniak, Wice Naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Siedlecka, Skarbniczka ZHP pwd. Joanna Pawłowska.
 • Przewodniczący Okręgu Małopolskiego ZHRhm. Krzysztof Wójtowicz oraz jegozastępcahm. Piotr Turkiewicz.
 • członkowie Zarządu SPH w Krakowie: hm. Wiesław Wójcik i hm. Andrzej Gaczorek.
 • Prezes Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie hm. Anna Hałatek.
 • przedstawiciele Chorągwi Krakowskiej we władzach naczelnych, władze Chorągwi Krakowskiej ZHP, komendanci hufców, komendy i instruktorzy.
 • nominowaniw 10 kategoriach tegorocznego plebiscytu,a takżelaureaci poprzednich edycji.
 • przedstawiciele partnerów i sponsorów Gali.

Dodać należy, że dzięki transmisji online (po raz pierwszy w historii Gali)wielu dotychczasowych uczestników i sympatyków mogło śledzićprzebieg wydarzenia w sali widowiskowej NCK„na żywo”.

Po raz pierwszy z niełatwym zadaniem – rolą konferansjera wspaniale wywiązał się duet: pwd. Karolina Fryt i pwd. Szymon Jasek. Z wielką swobodą prezentowali sylwetki kandydatów, jak i laureatóww poszczególnych kategoriach. Nazwiska laureatów oraz sprawowane nad tymi kategoriami patronaty podano poniżej:

  Kategoria Laureat, hufiec Pod patronatem
1 „Orient Express” 
Drużynowy zuchowy
phm. Aneta BOGACZ 
Hufiec Kęty
Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Pana Bogusława Kośmidera
2 „Główny Szlak Beskidzki”
Drużynowy Harcerski
Wiktoria KOWAL 
Hufiec Wieliczka
Prezesa Krakowskiego Holdingu Komunalnego Pana Tadeusza Trzmiela
„Trasa na K-2” 
Służba
Hufiec Andrychów;
Wspólnota Hufca Kraków-Nowa Huta;
Sztab Instruktorski Hufca Kraków-Śródmieście;
Zespół Instruktorski Hufca Wieliczka;
pwd. Maciej CHWAST
Hufiec Trzebinia
 Wojewody Małopolskiego Pana Łukasza Kmity
„Trasa Transfogarska”  
Drużynowy Starszoharcerski
pwd. Alicja MADEYSKA 
Hufiec Nowa Huta
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
Nagroda im. hm. Zdzisława Trylskiego
5 „Orla Perć” 
Drużynowy Wędrowniczy
pwd. Klemens OGÓREK 
Hufiec Nowy Sącz
 Fundacji Kształcenia, Wypoczynki i Rekreacji, oraz oddziału "Squadnica Harcerska"
6 „Szlak Jedwabny” 
Partner Roku
 • Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne Solne Miasto w Wieliczce
 • Jarosław SZLACHETKA Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
 • Przewodniczący Nowohuckich Rad Dzielnic: Anna MOKSA; Marek HOHENAUER; Zygmunt
 • BIŃCZYCKI; Andrzej DZIEDZIC; Stanisław MORYC
 • Rafał KUKLA Burmistrz Miasta Gorlice
 • Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie 
Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Tomasza Urynowicza
oraz Komendy Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego i Kopalni Srebra
7 Droga Mleczna  
Inicjatywa programowa
phm. Adam ŚWIETLIK 
Hufiec Ziemi Wadowickiej
Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie
Pana Jerzego Marcinko
8 Droga św. Jakuba 
Kształcenie i praca z kadrą
hm. Maria MALIŃSKA  
Hufiec Jordanów
Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Grzegorza Woźniaka
9 „Szlak Orlich Gniazd”  
Senior Roku
hm. Irena PIĄTEK 
Hufiec Trzebinia
Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Dariusza Supła
10 „El Caminito Del Rey”  
Komendant Hufca
hm. Maria WALKOWIAK 
Hufiec Andrychów
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
Nagroda im. hm. Stanisława Spólnika

Laureatki i laureaci edycji Plebiscytu TADEK 2020 otrzymali z rąk zeszłorocznych wyróżnionychprestiżowe statuetki Tadka oraz dyplomy i nagrody ufundowane przez Patronów poszczególnych kategorii.

Nagrody ufundowane przez SHP w Krakowie wręczyli hm. Wiesław Wójcik (Nagroda im. hm. Stanisława Spólnika) i hm. Andrzej Gaczorek (Nagroda im. hm. Zdzisława Trylskiego).

Jednocześnie obok gratulacji dla nominowanych, a szczególnie dla laureatów Plebiscytu hm. Wiesław Wójcik przekazał, w imieniu Prezesa SPHhm. Danuty Noszki-Leśniewskiej iczłonków Zarządu, serdeczne i gorące podziękowania wszystkim instruktorom za ogrom pracy w tak trudnym roku działalności. Za Ich codzienną, trudną, bezinteresowną działalność na rzecz zuchów i harcerzy. Ponadto na ręce Druha Komendanta złożył wyrazy uznania i gratulacje dla organizatorów, czyli członków Komendy Chorągwi, bardzo sprawnej organizacji plebiscytu i gali.

Szczególnym punktem Gali był momentodznaczenia hm. Tadeusza Trzmiela Złotą Lilijką Seniorów, najważniejszym w kraju wyróżnieniem, jakie mogą otrzymać członkowie harcerskich kręgów seniorów. Zostało nadane przez Wydział Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Głównej Kwatery ZHP. w ten sposób oddaliśmy hołd i wyrazili nasze uznanie dla ogromnych zasług i osiągnięć, które dh Tadeusz Trzmiel położył dla Związku Harcerstwa Polskiego przez 64 lata służby harcerskiej.

FOTO 02Dekoracji Złotą Lilijką Seniorów dokonał hm. Dariusz Supeł , Przewodniczący ZHP. Po czym rozległy się gromkie owacje ze strony zgromadzonych gości.

Po ogłoszeniu wyników, hm. Mariusz Siudek serdecznie i gorąco podziękował Partnerom i organizatorom VIII Plebiscytu TADEK 2020.Wspólna fotografia zakończyła część oficjalną uroczystości.

FOTO 03Po krótkiej przerwie z ogromną życzliwością, uznaniem i sympatią obecnych spotkał się koncert piosenek w wykonaniu grupy „Cisza jak ta” z Kołobrzegu, która od 2003 roku wykonuje poezję śpiewaną, piosenkę poetycką i turystyczną.

Było to bardzo miłe spotkanie harcerskie. VIII edycja Plebiscytu TADEK na Najlepszych Instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej w roku 2020 przeszła do historii, ale na pewno zapamiętamy ją na długo.

Do zobaczenia na IX Gali Plebiscytu TADEK na Najlepszych InstruktorówZHP Chorągwi Krakowskiej!

Tekst i zdjęcia: hm. Andrzej Gaczorek