Szanowni Państwo,
Druhny i Druhowie!

Minął kolejny rok naszej działalności. Zapewne bardzo mile wspominacie wspaniałe spotkania, pierwsze, z okazji XX lecia naszego Stowarzyszenia i drugie - benefis hm. Tadeusza Trzmiela. Odbyły się one w styczniu ubiegło roku, przed okresem pandemii. Później, niezwykle trudnych warunkach nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie prowadziło działalność w ograniczonym stopniu, bacząc na to aby była ona bezpieczna. Mieliśmy okazje spotkać się na: Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym i dokonać wyboru władz na kolejna kadencję, Akcji „Jubilat” której bohaterem był hm. Adam Kamisiński, przedeptać górki w okolicy Koninek w ramach Jubileuszowej X Jesiennej Wycieczki Górskiej, odwiedzić groby bliskich nam druhów – Akcja „Znicz”, a reprezentacja Stowarzyszenia podtrzymała tradycje Marszu Niepodległości i pomaszerowała na Kopiec im Józefa Piłsudzkiego.

Plany związane z działalnościąw roku bieżącym są zbliżone do lat poprzednich, choć podchodzimy do nich z rezerwą. Na stronie internetowej będziemy zamieszczali ogłoszenia dotyczące kolejnych poczynań, organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Myślimy o zorganizowaniu: Walnego Zebrania Sprawozdawczego ( marzec lub czerwiec), Akcji Jubilat ( czerwiec lub wrzesień), obozu żeglarskiego (wakacje), wyjazdów zagranicznych, pobytu w sanatorium w Truskawcu( październik, listopad). Oczywiście jeśli „pan koronawirus” pozwoli.

Szanowni Państwo,
Druhny i Druhowie!

Jak co roku zwracamy się do członków SPH z gorącą prośbą, aby 1% swojego podatku dochodowego za rok 2019 wpłacili na rzecz naszego Stowarzyszenia, oraz zachęcili swoje Rodziny, Przyjaciół i znajomych do wsparcia naszej statutowej działalności w podobny sposób.

1% podatku dla OPP mogą przekazać dobrowolnie:
- podatnicy rozliczający się poprzez PIT-37.Podajemy (dla przypomnienia) nr KRS 0000114184. Ten numer wpisujemy w swoim PIT, przekazywanym do Urzędu Skarbowego.
- przedsiębiorcy - osoby fizyczne uzyskujące dochody z działalności gospodarczejktóre wybrały opodatkowanie dochodu jedną stawką tj. 19%. SporządzająPIT 36L.- przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy wybraki rozliczenie w formie indywidualnej lub spółki osobowej i podatek rozliczają w formie tzw. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ( jest to PIT-28).

Równocześnie serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w latach poprzednich przekazywali 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia i dzięki nim mieliśmy większą możliwość wspierania zarówno działalności harcerskiej jak i (w losowych przypadkach) byłych instruktorów.

Z harcerskim pozdrowieniem

Czuwaj!

Kraków dn. 12.02.2021r.

Prezes Zarządu
hm. Danuta Noszka-Leśniewska

PS. Sładka członkowska: Równocześnie przypominamy nr konta bankowego, na które można wpłacać za składki członkowskie SPH.PKO Bank Polski S.A. I O/Kraków, nr 71-1020-2892-0000-5602-0149-0937 Zgodnie z Uchwałą Zarządu od dnia 01.01.2020 składka członkowska jest obowiązkowa i wynosi 10,- zł miesięcznie.