28 grudnia 2017 r. w gościnnych progach hotelu „Junior – Krakus”, przy ul. Nowohuckiej 33 w Krakowie odbyło się tradycyjne, uroczyste spotkanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Na spotkanie przybyli także licznie zaproszeni goście na czele z phm. Arturem Walkowiakiem – z-cą komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP i hm. Józefem Lipcem.

foto 01

Przybyłych serdecznie powitali hm. Andrzej Krzyworzeka – Prezes Zarządu KPT-H i hm. Stanisław Piasecki – V-ce Prezes SPH, który przekazał zebranym pozdrowienia od tych którym stan zdrowia lub przyczyny losowe uniemożliwiły udział w spotkaniu m.in. dh. Prezes SPH hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej, hm. Adama Jelonka, hm. Andrzeja Zięblińskiego.

Następnie hm. Stanisław Piasecki dokonał oceny statutowej działalności naszego stowarzyszenia w minionym roku. Przypomniał przedsięwzięcia w realizacji których aktywnie uczestniczyli nasi członkowie m.in.: Benefis hm. Jerzego Klinika z okazji 50-lecia służby instruktorskiej; uroczystość wręczenia Orderu Uśmiechu hm. Barbarze i hm. Jackowi Kucharskim; odsłonięcie na cmentarzu parafialnym przy ul. Zawiłej memoratywnej tablicy upamiętniającej Druhów I Borkowskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, zamordowanych w niemieckich oflagach, więzieniach i obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945; obchody Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego organizowane przez Druha hm. Jerzego Klinika (Kapitan Jachtowy, Instruktor PZŻ. Pilot Chorągwi Krakowskiej ZHP i jednocześnie członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie) oraz Inspektorat Wychowania Wodnego i Morskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej.

foto 02

foto 03

Druh hm. Stanisław Piasecki przypomniał także, że w minionym roku za wieloletnią aktywną działalność instruktorską, znaczące osiągnięcia wychowawcze i organizacyjne członkowie stowarzyszenia zostali odznaczeni m.in.: złotym i brązowym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP, odznaką „Honoris Gratia”, Medalem im. dr. Henryka Jordana, odznaką „Przyjaciel Dziecka”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a wyróżniający się instruktorzy – wodniacy odznaką Instruktor Stulecia. Za realizację zadań statutowych Stowarzyszenia przyznane zostały także srebrny sygnet oraz dyplom i tytuł „Kawalera Stowarzyszenia”, medale „Za Zasługi dla SPH” i odznaki „Zasłużony dla SPH”, okolicznościowe adresy. Z satysfakcją przyjęliśmy także nadanie przez Senat AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie tytułu Doktora Honoris Causa hm. Józefowi Lipcowi (prof. dr hab.).

foto 04

W dalszej części swojego wystąpienia dh. Stanisław Piasecki przedstawił również propozycje przedsięwzięć do realizacji w najbliższym czasie, m. in. XIII Spotkanie „Po latach”, VIII Walne Zebranie Sprawozdawcze SPH. Wyraził również nadzieję, że w pierwszych miesiącach nowego roku znajdą pomyślny finał zapowiedzi formalnego uregulowania możliwości realizacji inwestycji nad jeziorem Mucharskim i przystąpimy do budowy mariny.

Następnie zabrał głos phm. Artur Walkowiak – z-ca komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP. W swoim wystąpieniu podziękował członkom stowarzyszenia za życzliwość i zaangażowanie oraz znakomitą atmosferę wspólnych działań na rzecz krakowskiego harcerstwa. Przypomniał, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Harcerstwa, w uznaniu dla zasług polskiego harcerstwa oraz jego roli w wychowaniu młodego pokolenia. Składając noworoczne życzenia dh Komendant wręczył świąteczne prezenty (bombki choinkowe z logo Chorągwi Krakowskiej ZHP) gospodarzowi i organizatorom spotkania dh. hm. Andrzejowi Krzyworzece i hm. Stanisławowi Piaseckiemu.

foto 05

foto 06

Jako, że okres świąteczno-noworoczny skłania również do wspomnień i refleksji obecni z zainteresowaniem wysłuchali krótkich wypowiedzi, którymi podzieli się m.in. dh. dh. Andrzej Krzyworzeka, Józef Lipiec, Ferdynand Nawratil i Jacek Małota.

foto 07

Oryginalnie zakończyli swoje wystąpienia druhowie Józef Lipiec i Jacek Małota. I tak, dh hm. Józef Lipiec przekazał na ręce dh. hm. Stanisława Piaseckiego swoją ostatnią książkę „Homo Olimpicus”, w której opisuje „olimpijskość” postaw ludzkich, człowieka i społeczeństwa.

foto 08

Z kolei dh hm. Jacek Małota zaprosił swoich mistrzów i mentorów, którzy ukształtowali go jako żeglarza, do rejsu na trasie Torrevija –Barcelona na pokładzie jachtu „Elwira” (na przełomie kwiecień – maj 2018).

foto 09

Poza tym, oprócz rozmów o sprawach bardziej i mniej ważnych, było też składanie życzeń. Świątecznego klimatu dopełnił poczęstunek i wspólne śpiewanie kolęd.

foto 10

Na zakończenie spotkania wszyscy przybyli otrzymali gwiazdkowy upominek – kalendarz na nowy 2018 rok. Wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie.

foto 11

W spotkaniu wzięli udział: hm. Zofia Barus, hm. Magdalena Migacz, hm. Maria Wójcik, hm. Krystyna Wywiał, hm. Marek Dobosz, hm. Władysław Dobosz, hm. Andrzej Gaczorek, hm. Jerzy Klinik, hm. Andrzej Krzyworzeka, hm. Tadeusz Kubas, hm. Józef Lipiec, phm. Jacek Małota, hm. Ferdynand Nawratil, hm. Krzysztof Poniedziałek, hm. Stanisław Piasecki i hm. Wiesław Wójcik.

Tekst i foto: hm. Andrzej Gaczorek