VII Walne Zebranie 
Sprawozdawczo - Wyborcze Członków
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje, na dzień 18 marca 2017 roku (sobota) obrady VII Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych ¾.
Rozpoczęcie zebrania o godz. 11:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
 2. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
 3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 4. Sprawozdania za rok 2016:
  1. Zarządu, z działalności organizacyjno-programowej Stowarzyszenia.
  2. Finansowe.
  3. Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Sprawozdania, będą udostępnione: od dn. 01.03.2017 r. na stronie internetowej
Stowarzyszenia oraz na 1 godz. przed zebraniem t.j. od godz. 10:00.

 1. Wniosek Komisji Rewizyjnej w/s absolutorium dla zarządu za okres VII kadencji ( marzec 2014 – marzec 2017).
 2. Dyskusja.
 3. Podjęcie uchwały w/s udzielenia absolutorium dla Zarządu.
 4. Wybory: zarządu i komisji rewizyjnej na okres VIII kadencji.
 5. Propozycja Uchwały Programowej Stowarzyszenia na lata 2017-2020.
 6. Dyskusja. Wolne Wnioski
 7. Sprawozdanie komisji: skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
 8. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.

Prezes Stowarzyszenia

hm Danuta Noszka - Leśniewska
Kraków dn. 15.02.2017 r.